Bất ngờ hai vị...'thiên sứ' và lẵng hoa

7/1/2017 7:43:56 AM
Giáo xứ Thị Cầu mừng quan thầy ban hành giáo Phêrô-Phaolô

XuanLoc-ThiCau-05.JPG

 

Trong tâm tình Tạ ơn Chúa và hiệp thông với toàn thể Giáo phận Mừng đại lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô - Phaolo, quan Thầy Ban hành giáo của BHG toàn giáo phận.

Trong Thánh Lễ Mừng quan Thầy Phêrô – Phaolo (29.6) năm nay có điểm đặc biệt: có nghi thức Tuyên hứa của Ban Hành giáo nhiệm kỳ mới (2017-2021) và trao Chứng nhận của Đức Cha giáo phận cho quý chức mãn nhiệm (2013-2017).

 

Riêng với giáo xứ Thị Cầu, để chuẩn bị Mừng hai đại Thánh- hai trụ cột Giáo hội đã có Tam nhật Chầu Tạ ơn, cầu nguyện cho quý chức tân- cựu, cho gia đình Giáo xứ, cách riêng có ngày tĩnh tâm cho toàn thể quý chức.

 

Điểm độc đáo, chính trong ngày mừng lễ Phêrô – Phaolo có hai ‘Thiên sứ’ trời ban. Đấy là hai vị khách Tây balo bộ hành du lịch, một chàng trai trẻ người Ý (36 tuổi) và một ông trung niên trên (54 tuồi), người Ba Lan. Vị ‘Thiên sứ’ trẻ nói khá tốt tiếng việt (dạy tiếng Việt ở một trung tâm ngoại ngữ trên Sài Gòn cho người Ý).

 

Gọi 'Thiên sứ' bởi họ không chỉ bộ hành du lịch đơn thuần, mà còn mang sứ vụ Truyền giáo theo những bước chân, sẵn sàng chia sẻ Giáo lý Đức tin Công giáo Tông truyền, không chỉ lý thuyết mà bằng chính kinh nghiệm gặp Chúa của họ.

 

Được biết, bữa trước họ đến thăm Nhà thờ Mỹ Hội (cha xứ Mỹ hội từng du học Ý, nói tiếng Ý tốt, chắc có nhiều điều để nói, đến đây hai vị khách Tây chẳng khác cá gặp nước), rồi bắt bộ đến Nhà thờ Thị Cầu (khoảng cách trên dưới 20Km). (Bái phục !).

 

Tớ trân mời hai vị ‘Thiên sứ’ chiều tham dự đại lễ Phêrô – Phaolo, sau đó dùng bữa ăn thanh đạm cùng với Ban hành giáo giáo xứ mừng Thánh quan Thầy.

 

Trong bữa ăn, nhờ ơn Chúa, Ban hành giáo nhiệm kỳ mới có những quý chức trẻ, có học (đang làm chuyên viên cho các công ty), tiếng Anh nói lưu loát, nhờ vậy bàn ăn khách- chủ thoải mãi, tự nhiên hơn. (nếu không có, có lẽ tớ sẽ mỏi tay vì trình độ ngoại ngữ bỏ lâu không dùng nên cấp độ thuộc hàng... lõm bõm…).

 

Một bất ngờ và thật cảm động khác, chiều trước hôm Mừng lễ Quan phòng, Giáo xứ nhận được lẵng hoa chúc mừng ‘Tân Ban hành giáo’ từ… sếp Công an huyện Nhơn Trạch.

 

Tạ ơn Chúa

Cảm ơn tình người.

 
XuanLoc-ThiCau-04.jpg

XuanLoc-ThiCau-01.jpg

XuanLoc-ThiCau-03.jpg

XuanLoc-ThiCau-02.jpg

XuanLoc-ThiCau-06.JPG

(lưu ý: Một số hình ảnh dùng của ông Trùm Vũ Văn Tuấn)

 

Lm. Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang