Bắt cá người

3/29/2016 7:14:21 AM

Người đi ''câu cá'' ngoài khơi!

Con đi ''bắt cá người đời'' hôm nay!

Người ta ''câu cá'' bằng tay!

Con đi ''bắt cá'': tỏ bày Tình Thương

Cho người lỡ bước, lầm đường

Gieo neo trong cảnh thê lương, não nùng

Giữa trời băng tuyết lạnh lùng

Không giường, áo ấm, chăn, mùng ..., người thân!!!

Chúa cho con có đôi chân

Để con bước tới, ân cần hỏi han

Những người khốn khổ, lầm than

Là Hình Ảnh Chúa gian nan giữa đời!!!

Người đi bủa lưới, chờ thời...

Con đi tung lưới là Lời Lòng Ngay:

Nêu gương sống Đạo từng ngày

Là ''gieo Lời Chúa'' vào ngay cõi lòng

Những người khao khát chờ mong

Tình thương đồng loại lau dòng lệ rơi!!!

Con đi''gieo Giống'' là ''Lời

Cũng là Thiên Chúa Cứu Đời'' vì yêu!!!

Tình Ngài Vĩ Đại, Cao Siêu!!!

Trần gian nầy có quá nhiều sách hay

Không bằng Kinh Thánh giải bày

''Tình Yêu là Chúa'' đổi thay lòng người!!!

Ai đi câu cá, ướp tươi...

Con đi bắt cá, nụ cười không phai

Vì con có Chúa An Bài

Và luôn nhờ Mẹ vì Ngài thương con!!!

Đức Quốc, Thứ Hai, 28.3.2016

(Vẫn còn mừng Lễ Phục Sinh ở nơi nầy.)

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời nghe Thánh Ca:

VUI NGÀY TRỞ VỀ Lm THÀNH TÂM CSsR CĐ THÁNH TÂM ...

và xem cảnh câu cá ở ngoài khơi: https://www.youtube.com/embed/D65Pf0v9M50

Lên đầu trang