Bánh bởi Trời

10/9/2020 3:34:24 PM
Không thể cho những người ủng hộ phá thai Rước Lễ, đó là quan điểm của đức hồng y Raymond Burke, một luật sư giáo luật và trước đây là chánh án Tòa Án Tối Cao của Giáo Hội khi trả lời cuộc phỏng vấn với Thomas MCKenna, người đứng đầu tổ chức có tên: “ Công Giáo hành động vì đức tin và gia đình”

thanhthe.jpg
Ảnh minh họa: Business Insider

“ Đây không phải là một tuyên bố chính trị. Tôi không có ý định tham gia vào việc giới thiệu bất kỳ  ứng cử viên nào cho chức vụ tổng thống mà chỉ tuyên bố rằng người Công Giáo không được ủng hộ việc phá thai bất kỳ hình thái hay hình thức nào vì đó là một trong những  tội lỗi nghiêm trọng nhất đối với sự sống con người và luôn bị coi là xấu xa tự bản chất và do đó hỗ trợ cho hành động này dưới mọi hình thức là một tội trọng…

 

…Khi được hỏi cụ thể về Biden, đức hồng y Burke nhận xét rằng: Ông Joe Biden không chỉ tích cực  hỗ trợ phá thai ở đất nước  chúng ta mà thôi nhưng còn tuyên bố  công khai trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông dự định  làm cho  phẫu thuật phá thai trở thành một lựa chọn dễ dàng cho tất cả mọi người dưới hình thức rộng rãi nhất và bãi bỏ tất cả  các  hạn chế liên quan đến thực hành này đã được áp đặt trong quá khứ…

 

…Vì thế trước hết  tôi sẽ bảo ông ta  đừng lên Rước lễ vì lòng bác ái đối với chính mình bởi vì đó sẽ là một sự Phạm Thánh và là mối nguy hiểm cho phần rỗi linh hồn của ông ta” ( Nguồn Vietcatholic News – Đặng Tự Do – Đức hồng y Burke: Ông Joe Biden không nên Rước lễ ).

 

Lời khuyến cáo của đức hồng y Burke  chẳng những chỉ dành cho Joe Biden mà còn cho tất cả những trường hợp khác, phạm sự Thánh  tức mang tội trọng mà lên Rước Lễ  sẽ mất linh hồn, sa Hỏa Ngục đời đời.

 

Không phải cho đến bây giờ Giáo Hội mới  đề cập tới tính nghiêm trọng của  tội  Phạm Thánh mà ngay từ ban đầu Thánh Phao Lô đã nhắc nhở các tín hữu: “ Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn Bánh uống Chén ấy được. Vì người nào  không phân biệt Thân Chúa  mà ăn Bánh uống Chén  đó tức là ăn uống án phạt cho mình” ( 1Cr 11, 28 -29 ).

 

Không phân biệt Thân Chúa có nghĩa là không tin  Chúa ngự thật trong Phép

 

Thánh Thể. Cũng vì không tin như thế  nên hiện nay thay vì phải lấy lòng tôn  kính, yêu mến để đến với  Chúa Giê Su Thánh Thể thì đó chỉ còn  như là một thứ nghi thức…cho có mà thôi: “ Tất cả những chuyện này đã thay đổi trong thời CĐ Vatican II và thời hậu Công Đồng. tắt một lời  việc xưng tội gia tăng và việc Rước Lễ đã trở thành một hiện tượng  mang tính quần chúng ồ ạt. Bây giờ mỗi người, hầu như mọi người  đều luôn luôn Rước Lễ. Vì trong thời gian đó sự hiểu biết về Thánh Thể đã thay đổi.  Sự hiện diện thực  của Mình và Máu  Chúa Giê Su trong bánh và rượu  được truyền phép đã giản lược  chỉ còn là sự hiện diện tượng trưng. Việc Rước Lễ  trở thành giống như  một dấu hiệu …bình an, một cử chỉ của tình bạn…chia sẻ hay huynh đệ giống như người ta  hay nói: “Mọi người khác đi, tôi cũng đi”  như đức giáo hoàng Benedicto XVI đã nói. Ngài là người cố gắng tái lập ý nghĩa đích thực  của Thánh Thể bằng cách  muốn giữa nhiều việc khác nữa: Các tín hữu phải quỳ gối    Chịu Lễ bằng lưỡi” ( Nguồn: Lamhong. Org 16/10/2014 – Thực sự là một nan đề: Bất khả phân ly hay li dị ).

 

Cũng chính vì coi việc Rước Lễ  chỉ như một cử chỉ của tình bạn, chia sẻ  huynh đệ mà mới đây HĐGM Đức  đã cho công bố  tài liệu có tên: “ Cùng nhau nơi Bàn Tiệc của Chúa do nhóm  Nghiên Cứu Đại kết gồm các nhà thần học Tin Lành và Công Giáo gọi tắt là OAK phát hành  vào tháng 9 năm ngoái, 2019. Văn bản dài 57 trang, chủ trương sự hiếu khách  có qua có lại của Thánh Thể giữa người Công Giáo và người Tin Lành dựa trên những thỏa thuận Đại Kết  trước đây  về Bí Tích Thánh Thể và Mục Vụ” ( Nguồn Vietcatholic News 25/9/2020 ).

 

Cho rằng Thánh Thể chỉ là sự…hiếu khách, qua lại giữa người Tin Lành và Công Giáo thì thật quá ư…thảm hại. Lý do là vì Bí Tích Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin. Đang khi đó, người Tin Lành lại chẳng hề tin mà chỉ coi đó là  sự tưởng niệm đơn thuần. Một bên…tin còn một bên không tin, vậy làm sao…qua lại cho được ? “ Chớ mang ách so le với  kẻ chẳng tin bởi vì sự công chính với sự bất chính nào có tương giao gì chăng ? Sự  sáng láng với tối tăm  nào có tương thông gì ư ? ( 2C 6, 14 ).

 

Để được cứu, Chúa Giê Su đòi buộc con người phải  đặt hết lòng tin  nơi Ngài. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do Thái kéo đến tìm Chúa nhưng Ngài nói: “ Quả thật Ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm Ta chẳng phải vì đã thấy những dấu lạ  mà vì đã được ăn bánh no nê. Chớ làm việc vì đồ ăn hay hư mất nhưng vì đồ ăn còn lại đến Sự Sống Đời Đời là thứ Con Người  sẽ ban cho các ngươi vì ấy là người mà Cha tức là ĐCT đã ấn chứng cho. Chúng bèn hỏi rằng: Chúng tôi phải làm chi để làm công việc  của ĐCT ? Chúa Giê Su đáp: Công việc của ĐCT ấy là các ngươi hãy tin Đấng mà Ngài đã sai đến” ( Ga 6, 26 -29 ).

 

Người Do Thái  nghe Chúa nói  cần phải tin  vào Ngài  để có được của ăn cho sự sống đời đời  thì họ nêu chất vấn: “ Thế thì Thầy làm dấu lạ gì  để cho chúng tôi thấy mà tin, Thầy  làm gì ?  Tổ phụ chúng tôi  đã ăn Manna trong đồng vắng  theo như đã chép: Ngài đã ban cho họ ăn bánh ban từ trời xuống. Chúa Giê Su phán cùng họ: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, chẳng phải Mai Sen đã ban cho các ngươi bánh từ trời  xuống đâu bèn là Cha Ta ban cho các ngươi  bánh thật từ trời xuống, ban sự  sống cho thế gian. Chúng bèn nói rằng: Thưa Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn” ( Ga 6, 30 -34 ).

 

Nghe Chúa nói có một thứ bánh từ trời ban xuống thì họ tưởng rằng nếu có được thứ…bánh đó mà ăn thì sẽ… no luôn khỏi phải đói. Thế nhưng đây  là sự lầm tưởng rất lớn  và cũng trong sự lầm tưởng ấy, người phụ nữ xứ Samari  đã nói với Chúa Giê Su: “ Thưa ông, ông không có gì  múc, còn giếng thì sâu  vậy bởi đâu mà có thứ nước  sống ấy ? Ông há lớn hơn  Gia Cóp tổ phụ chúng tôi là người đã để giếng này lại cho chúng tôi mà chính người, luôn cả con cái và súc vật, người đều uống tại đây ư ? Chúa Giê Su đáp lại: Hễ ai uống nước này thì  vẫn còn khát mãi. Còn nước Ta ban thì đời đời sẽ chẳng hề khát. Vì nước của Ta ban  sẽ thành một mạch nước  nơi người đó sẽ tuôn ra  cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà nghe vậy liền nói: Thưa ông  xin cho tôi nước ấy  để tôi không khát cũng chẳng phải  đi xa đến đây múc nữa” ( Ga 4, 11 -15 ).

 

Người đàn bà xứ Samaritano cũng có cái lầm giống như người Do Thái, chỉ muốn Chúa ban cho một thứ của ăn của uống  nuôi dưỡng xác thân chứ không phải sự sống tâm linh. Đang khi đó chính sự sống tâm linh  mới thực sự cần thiết cho con người, chỉ sự sống ấy mới có thể  làm cho con  người  được  an thỏa. Thời nay, như đã nói người ta kéo nhau lên Rước Lễ  thật đông đảo nhưng nào có mấy ai tin Chúa Giê Su Thánh Thể như cần phải tin ?

 

Đức cha  Giu Se Vũ Văn Thiên  kể  câu chuyện do một người nêu lên: Có người đàn bà lên Rước Lễ, cầm trong tay Mình Thánh xuống chỗ ngồi, bẻ một miếng …đút vào miệng đứa con khoảng hai tuổi cho nó ăn  tin rằng nhờ đó mà nó được khỏe ?. Lại nữa cũng trong câu chuyện ấy  còn có người cầm Bánh Thánh về  cho vào một….cái chai nhỏ đặt trên bàn thờ nhà mình với tin tưởng là luôn có Chúa ở trong nhà mình  như một…ông thần hộ mệnh !!!

 

Tại sao  người Do Thái khi xưa và người Công Giáo  ngày nay  vẫn cứ còn lầm mãi như vậy ? Bởi vì để có được đức tin nơi Chúa Giê Su Thánh Thể  thì cần  có sự soi sáng dẫn  đưa  của Chúa Thánh Thần: “ Chúa phán: Ta là Bánh của sự sống. Ai đến cùng Ta hẳn chẳng hề đói. Ai tin Ta thì chẳng hề khát . Nhưng Ta đã nói cùng các ngươi, các ngươi đã thấy Ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha  ban cho  Ta  chắc  đến cùng Ta. Còn kẻ đến cùng Ta  thì Ta hẳn chẳng bỏ ra ngoài đâu. Vì Ta từ trời xuống  chẳng phải để làm theo ý Ta  bèn là làm theo Ý Đấng đã sai Ta. Đây là ý chỉ của Đấng đã sai Ta: Phàm kẻ nào Ngài đã ban cho Ta  thì Ta chẳng để bị hư mất  nhưng Ta sẽ khiến kẻ ấy sống lại trong ngày sau rốt” ( Ga 6, 35 -39 ).

 

Sự đói, khát Chúa Giê Su nói đây là đói, khát về phần tâm linh chứ không phải thể  xác. Có nhận ra như thế mới  hiểu được  Chúa là Đấng được Cha sai đến  để Cứu Độ trần gian  tức  vượt qua biển khổ trần gian để vào sự sống an vui đời đời. Người Do Thái vì cố chấp nên đã không nhận ra chân lý  ấy  nên đã…xầm xì với nhau: “ Đó há chẳng phải  là Giê Su con của bác thợ mộc Giu Se mà cha mẹ người chúng ta đều biết  đó ư, thế mà làm sao nay lại nói: Ta từ trời xuống ? ( Ga 6, 41 -42 ).

 

Tuy không có sự cố chấp giống  người Do Thái nhưng với các môn đệ thì đó cũng là việc khó thể chấp nhận. Bởi  khi nói những lời này, Chúa Giê Su  vẫn còn đang ở giữa họ như  một… con người. Ấy vậy làm sao lại có thể trở thành như một thứ cũa ăn của uống được ? Bởi vậy có một số môn đệ  đã bỏ Ngài mà đi. Đối với những con người ấy, Chúa không hề bảo họ ở lại để  giải thích rằng, sự thật thì tôi không hề muốn nói  thế đâu, đó  chỉ là một thứ …ẩn dụ rồi sau này các ông sẽ hiểu…

 

Chúa không giữ  lại bởi  đó là vô ích một  khi họ đã không tin, rồi Ngài  quay sang nhóm mười hai  hỏi: Còn các ngươi cũng muốn bỏ đi ư ?  Simon Phê Rô mau mắn đáp: “ Thưa Chúa, bỏ Ngài chúng tôi biết theo ai ? Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và biết rằng Ngài là Đấng Thánh  của ĐCT” ( Ga 6, 66 -69 ).

 

Ngay sau lời tuyên xưng của Phê Rô, Chúa Giê Su nói: “ Ta há đã chọn   các ngươi có mười hai mà một trong số các ngươi là quỷ đó ư ? Ấy là Ngài   nói về Giu Đa  con  Simon Ichcariot vì chính hắn là người sẽ phản bội Ngài” ( Ga 6, 70 -71 ).

 

Chúa đã báo trước  về sự phản bội của Giu Đa mặc dù hắn ta vẫn ở trong hàng ngũ các Tông Đồ cho đến những giờ phút cuối cùng. Sự phản bội ấy vẫn còn tiếp diễn  khi người ta lên Rước Lễ  mà vẫn mang tội trọng nơi mình.

 

Thánh Ambrosio ( 339 – 397 ) cho rằng những người phạm Sự Thánh khi vào nhà thờ thì ít tội nhưng khi ra về thì tội nhiều chồng chất. Thánh Cyrilo ( 376 – 449 )  còn nói những lời nghiêm khắc hơn: “ Những kẻ Rước  Lễ Phạm Sự Thánh  đón đưa cả Sa Tan và Chúa Giê Su vào lòng. Sa Tan họ rước vào  để cai trị. Còn Chúa Giê Su Ki Tô thì họ bắt Người  phải hy sinh như một của lễ cho Sa Tan” ( Lm  Stephano Manelli O.F.M Conv – Yêu Mến Chúa giê Su Thánh Thể ).

 

Với  lời hứa của Chúa Ki Tô Phục Sinh: “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28, 20 )  cho thấy Chúa Giê Su khi còn mang thân xác hữu hình  sống trên đất Palestin và khi ẩn mình trong Phép Thánh Thể  vẫn chỉ là một, có nghĩa đó là một…nhân vị và như thế khi Rước Lễ tức  là ta  đón nhận Chúa Giê Su  Thánh Thể vào lòng  như là…Con Người.

 

Ta ước ao  Chúa và Chúa  cũng ước ao  được…ở  trong ta cũng là trong tư cách đó thôi. Có hiểu như thế mới thấy lời Thánh Cyrilo  là hoàn toàn chính xác. Khi mang tội trọng mà Rước Lễ tức    đón cả Chúa  và Sa Tan vào lòng. Về phần chúng ta thì chỉ có lòng tin  còn Sa Tan  thì …biết rõ về Người và vì biết như thế  nên nó ra sức hành hạ, phỉ nhổ Chúa bằng chính những tội lỗi của người ấy !

 

Trong trường hợp của Joe Biden, John Kerry, hồng y MCCarrick v.v…những người quyết liệt ủng hộ  việc phá thai, như thế là họ đã  tiếp rước  Sa  Tan vào tâm hồn mình để hành hạ, tra tấn Chúa Giê Su.

 

Chúa đã hiến mình chịu chết  vì Tình  Yêu Thương nhân loại: “ Quả thật Ta nói cùng các ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất mà chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình nhưng nếu nó chết đi thì kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được  cho đến sự sống đời đời” ( Ga 12, 24 -25 ).

 

Lời Chúa cho thấy một nghịch lý. Ai yêu mạng sống mình  thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình   thì lại được. Yêu mạng sống mình ở đời này thì sẽ mất bởi vì  cái mạng sống ấy chỉ là…giả hợp, có đấy liền mất đấy: “ Sự sống  của anh em là chi ? Chẳng qua như một thứ hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan mất” ( Gc 4, 14 ).

 

Mạng sống con người  bao gồm  cả thân xác lẫn tinh thần chỉ là…giả hợp, còn duyên thì gọi là còn,  duyên tan rã thì gọi là mất là chết. Thế nhưng người đời không ai lại không cho nó là…thật có  để rồi  tranh dành nhau, đánh giết nhau  bởi chỉ cho mình, đảng mình, chủng tộc mình có quyền sống còn người khác, đảng khác, chủng tộc khác nếu không diệt được thì cũng  làm cho …không ngóc đầu lên nổi !!!

 

Tình cảnh của nước Mỹ trong cuộc  vận động tranh cử tổng thống  cho  thấy rõ điều này. Chỉ vì cái nỗi khát khao muốn nắm giữ quyền lực mà người ta không tiếc những thủ đoạn đê tiện nhất để  hòng triệt hạ nhau….Cũng chỉ vì  muốn lấy phiếu bầu của phe Phò Phá Thai ( Pro Choice ) mà Joe Biden  đã quyết liệt  ủng hộ việc giết  các thai nhi ngay cả khi chúng vừa ra khỏi bụng mẹ !!!.

 

Với  việc giết hại thai nhi vô tội như thế thì giả như ông ta có được bầu làm tổng thống Mỹ đi nữa thì phỏng có ích lợi gì cho phần Linh Hồn  hay  sẽ phải  chịu án phạt đời đời trong Hỏa Ngục ?

 

Chỉ vì u mê, ám chướng, con người đã lao vào con đường dữ mà không biết đến hậu quả  vô cùng khốc hại của nó. Đang khi đó  Con Đường Sống đã được mở ra cho nhân loại cũng như cho từng người đó chính là Bánh Bởi Trời là  Chúa Ki Tô,  “ Đấng là đường là sự thật và là sự sống…” ( Ga 14, 6 ).

 

Trong Nhật Ký Thiêng Liêng . Thánh  Giuliano Eymard đã ghi lại thị kiến  với Chúa Giê Su: “ Sáng nay, Chúa đã ban cho tôi  một niềm vui  trong lúc cám ơn sau khi   Chịu Lễ: Chúa hỏi tôi cách cương quyết nhưng thật trìu mến: Con có ngại trao phó bản thân cho Cha để Cha  lo lắng cho tương lai của con hay không ?

 

Người đời sở dĩ  sống mà không biết tương lai mình  ra sao ? Chết rồi đi đâu, về đâu  là bởi  còn chấp thấy có mình ( Ngã Chấp ). Cũng chính vì cái chấp ấy   nó đã dẫn con người  không biết đâu là… Con Đường Về. Trao phó cuộc đời mình cho Chúa Giê Su Thánh Thể để Ngài  dẫn đưa ta trên đường ngay, nẻo chính thì còn lo chi nữa ? “ Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi còn thiếu thốn chi ? ( Tv 24 )./.

 

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang