BAN MÊ THUỘT

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giám Mục:
 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục:

Địa giới: Đắk Lắk, Đắk Nông và một phần Bình Phước

Website:
gpbanmethuot.vn

Giáo hạt:

-        Buôn Hô
-        Chính tòa
-        Gia Nghĩa
-        Giang Sơn
-        Mẫu Tâm
-        Phước Long
-        Đăk Mil
-        Đồng Xoài
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-       

Lên đầu trang