Là một người ngoại đạo

Là một người ngoại đạo, tôi không biết Chúa là ai, từ đâu đến và đạo Công giáo như thế nào? Để tin tưởng vào Thiên Chúa, đối với tôi quả thật là một việc khó khăn. 

"Chúng tôi chưa bao giờ nghe về lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, chưa bao giờ được biết tình yêu của một Thiên Chúa, Đấng vô cùng gần gũi với chúng ta: Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Đấng cư ngụ trong linh hồn chúng ta." (Ông bà Arne và Barbara Sahlstrom)

"Bất cứ khi nào tôi nghĩ rằng tác giả của vũ trụ cũng là cha cuả tôi, thì tôi cảm thấy một niềm vui khôn tả," "Tôi quyết định chấp nhận Chúa Giêsu." (Mario Joseph)

"Càng tìm hiểu về những chống đối Giáo Hội, tôi càng khám phá ra sự toàn bích, toàn mỹ hơn nữa. Nếu giáo huấn của Giáo hội khiếm khuyết cách này hay cách khác mà tôi có thể nhận ra được có lẽ tôi đã không giữ đạo cho đến hôm nay." (GM Ratna)

Lên đầu trang