Bài giảng

Bài giảng của Đức TGM Leopoldo Girelli tại nhà thờ Mằng Lăng, ngày 08-09-2011

Bài giảng của Đức TGM Leopoldo Girelli tại nhà thờ Mằng Lăng, quê hương Á thánh Anrê Phú Yên

 Xem chi tiết »
Giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tại Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn.

Bài giảng lễ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tại Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn, vào lúc 17 giờ ngày 08.09.2011, lễ Đức MARIA Mẹ Thiên Chúa.

 Xem chi tiết »
Bài giảng của Đức TGM Leopoldo Girelli tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

BÀI GIẢNG LỄ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI, ĐẠI DIỆN CỦA TOÀ THÁNH TẠI TTTM TRÀ KIỆU, NGÀY 06-09-2011 (Bản dịch tiếng Việt của Cha Phaolô Đoàn Quang Dân từ bài giảng tiếng Anh của Đức TGM)

 Xem chi tiết »
Bài giảng của Đức TGM Leopoldo Girelli tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI TAI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHIỀU 5/9/2011 (Bài dịch tiếng Việt của Cha Marcellô Đoàn Minh từ bài giảng tiếng Anh của Đức TGM)

 Xem chi tiết »
Nụ cười của Đức Mẹ

(Bài giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại TTHH Thánh Mẫu Tàpao 13.8.2011)

 Xem chi tiết »
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Cảm Nghiệm Được Tình Yêu Thiên Chúa

Nếu có ai hỏi: Làm thế nào để tiến bộ trên đường đạo đức, thay đổi nếp sống cũ, biết dấn thân mến Chúa yêu người hơn?

 Xem chi tiết »
Bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Giáo xứ Mông Triệu ngày 15.08.2011

 Xem chi tiết »
Bài giảng Thánh Lễ Tạ Ơn 125 Năm Giáo Sở Vinh Hoà: 1886 - 2011

THÁNH LỄ TẠ ƠN 125 NĂM GIÁO SỞ VINH HOÀ (Ngày 04/08/1886–2011)

 Xem chi tiết »
Đá tảng Phêrô

Khi kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với Simon, anh của Anrê, thánh sử Gioan ghi nhận sự kiện độc đáo: Đức Giêsu “nhìn ông và nói: anh là Simon con ông Giôna? Anh sẽ được gọi là Cephas, nghĩa là đá” (Ga 1,42).

 Xem chi tiết »
Mẹ và anh em Chúa Giêsu

(Bài giảng Lễ Mừng Kính Mẹ Maria tại TTHH Thánh Mẫu Tàpao 13.07.2011)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang