Bài Ca Dao Cho Bạn Đời

2/11/2012 5:09:23 PM
*”Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được tháo gỡ ra” –Mt.19: 6.

Bạn Đời ta gọi là Mình,

Mình ơi! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.

Đời người cuộc sống lứa đôi,

Thân ta một nửa đã trao nhau rồi,

Thế dù năm tháng nổi trôi,

Giàu nghèo, sướng khổ vẫn thời có nhau,

Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,

Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay.

Lời đầu giao kết còn đây,

Tình yêu bền vững, nối giây thề nguyền.

Ghi tâm khắc cốt lời truyền,

Chúa đã phán buộc vợ chồng thực thi:

“ Thiên Chúa kết hợp điều gì,

Loài người không được gỡ đi theo mình “

Bạn Đời tình nghĩa trung trinh,

Mình ơi! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.

Cuộc đời ta đã kết đôi,

Trăm năm đầu bạc vẫn thời có nhau.

Thương nhau xin gởi đôi câu,

Yêu nhau xin nhớ Ca dao Bạn Đời.

 

Ngày Lễ Tình Yêu – Valentine’Day 14/2/2012 

Đinh văn Tiến Hùng

Lên đầu trang