BẮC NINH

Thành lập:


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Nữ vương Rất thánh Mân Côi


Giám Mục:
 Cosma Hoàng Văn Đạt SJ
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục: phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh

Địa giới: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn,Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, bắc Hà Nội, một phần tỉnh Phú Thọ và một phần tỉnh Hải Dương.

Website:
giaophanbacninh.org

Giáo hạt:

-        Bắc Giang: giáo xứ

-        Bắc Ninh: giáo xứ

-        Tây Nam: giáo xứ

-        Thái Nguyên: giáo xứ

-        Tuyên Quang: giáo xứ

 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Ngô Quang Kiệt

Lên đầu trang