Ánh Mắt Chúa

3/22/2012 7:40:04 AM
“Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10, 20)

Chúa ngoảnh lại nhìn con

Biết bao là âu yếm

Ánh mắt Chúa dịu hiền

Sâu như trời như biển

 

Cây đời mùa trĩu quả

Lủng lẳng trái phù du

Tay trần con vội vã

Rước nỗi sầu thiên thu

 

Lạc xa tít xa mù

Con nghe lòng cháy khát

Nhấp tình đời đắng chát

Thèm tình Chúa ngọt ngon

 

Những khi con mê mải

Trên cuộc thế mỏi mòn

Ánh mắt Người nhân ái

Xin ngoảnh lại nhìn con

 

Xin ngoảnh lại nhìn con

Phận cát bụi mỏng dòn

Xin ánh nhìn độ lượng

Chữa lành trái tim con

 

Xin ngoảnh lại nhìn con

Cho tình vẹn nghĩa tròn

Tội con dầu đỏ thắm

Cũng thành trắng như son

 

Soi mình trong mắt Chúa

Con gặp lại chính mình

Cả trời yêu chất chứa

Trong ánh nhìn lung linh…

 

Chỉ một lần chạm phải

Ánh mắt Chúa nhân hiền

Ánh mắt theo con mãi

Cuộc lữ hành truân chuyên

 

Chỉ một lần chạm phải

Ánh mắt đợi mỏi mòn

Đất trời như ngừng lại

Chỉ còn Chúa và con…

 

Cao Gia An, S.J.

Lên đầu trang