Anh em hãy cho họ ăn

8/3/2014 5:15:10 PM
(02.8.2020 – Chúa nhật 18 Thường niên năm A)

Mt14_13-21.jpg

 

Lời Chúa: Mt 14,13-21

 

13 Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

 

15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 16 Đức Giê-su bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." 17 Các ông đáp : "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !" 18 Người bảo : "Đem lại đây cho Thầy !" 19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

 

Suy Niệm

Khi nghe tin Gioan bị giết, Ðức Giêsu rút lui.

 Ngài rút lui vì chưa đến Giờ của Ngài (Mt 12,15).

 Nhưng dân chúng đã đến nơi mà thuyền Ngài sắp cập bến.

 Thấy họ, Ngài chạnh lòng thương và chữa những người bệnh.

 Nơi thì hoang vắng, trời đã ngả về chiều,

 các môn đệ xin Ngài cho đám đông đi mua đồ ăn.

 Nhưng Ðức Giêsu đã làm cho họ chưng hửng khi nói:

“Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá,

 làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được?

 Các môn đệ thú nhận giới hạn của mình.

 Họ chỉ có thế, nên không làm được điều Thầy muốn.

 

“Hãy đem lại đây cho Thầy.”

Ngài cần đến phần đóng góp nhỏ nhoi của chúng ta,

 Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có,

 tất ca?#7919;ng gì chính chúng ta đang cần:

 năm cái bánh và hai con cá.

 Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những tấm bánh:

 từ tay các môn đệ đến tay Ðức Giêsu,

 từ tay Ðức Giêsu nâng cao dâng lên Cha,

 rồi trở lại tay các môn đệ,

và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông.

 Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai.

 Tin Mừng không nói Ðức Giêsu đã làm phép lạ

 để có một đống bánh và cá thật to,

 rồi các môn đệ cứ đến lấy mà phân phát.

 Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ,

rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông,

 và có lẽ những người trong đám đông

 cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác.

 Chẳng mấy chốc, ai cũng có bánh ăn.

 Như thế, những tấm bánh từ tay Ðức Giêsu

đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

 Ðó là cốt lõi của phép lạ.

Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ:

bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

 

Ðây là phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến,

 vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại,

 và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến tận thế:

bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

 Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự

 để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông.

 Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt.

 Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh.

 Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh:

 bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng,

 bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ.

Ðừng lo vì bạn không có chi nhiều.

 Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có

 thì thế giới sẽ được no nê.

 

Cầu Nguyện

Giữa một thế giới

 chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,

xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.

 

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,

 xin cho con đừng thu tích của cải.

 

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,

 xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.

 

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,

 xin cho con biết xây lại niềm tin.

 

Lạy Chúa Giêsu,

 xin cho con cảm được

 cơn đói đang giày vò bao người,

 xin cho con nghe được lời mời của Chúa:

“Các con hãy cho họ ăn đi.”

 

Ước gì chúng con dám trao

 tất cả những gì chúng con có cho Chúa,

để Chúa trao tất cả những gì Chúa có

 cho chúng con và cho cả nhân loại.

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Lên đầu trang