Ảnh cover cho Facebook - Sinh nhật Đức Maria 8/9

9/3/2013 11:28:47 PM
Lễ sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, ngày 8/9. Xin nhấn vào hình để tải về (download) ảnh ở size gốc để đặt làm hình cover cho Facebook.

CoverPhoto-SinhNhatDucMaria8-9.jpg

Lên đầu trang