Ai Vô Tội

3/4/2012 11:12:04 PM
(Ga 8,1-11)

Chúa trở lại Đền Thờ rao giảng

Khi bầu trời vừa sáng tinh mơ

Kinh sư, Biệt phái bất ngờ

Ra tay cài bẫy thời cơ tố Người.

 

Họ dẫn đến một người phụ nữ

Vừa ngoại tình để thử Chúa xem

Âm mưu nham hiểm thấp hèn

Đặt điều tố cáo mon men thăm dò.

 

Luật Môi-sen truyền cho ném đá

Hạng đàn bà sa ngã ngoại tình

“Còn Thầy ! Thầy có anh minh

Khôn ngoan phân xử công bình hơn chăng?”

 

Đức Giê-su quyền năng khôn sánh

Người biết rõ tâm tánh gian manh

Trả lời hợp lý hiền lành

“Ai người vô tội thi hành trước đi?”

 

Kẻ tố cáo bỏ đi xấu hổ

Già bước trước, trẻ nhỏ theo sau

Ngước lên Chúa hỏi thăm câu:

“Mấy người tố chị đi đâu cả rồi?”

 

Người phụ nữ hé môi đáp trả:

“Không còn kẻ cáo vạ răn đe”

Chúa rằng: “chị hãy đi về

Từ nay chớ có đam mê dục tình”.

 

Con nhiều lần xét mình có tội

Thân mỏng dòn yếu đuối hư hèn

Bất trung hờn oán nhỏ nhen

Trái tim chai cứng bao phen ngã lòng.

 

Xin cho con dang vòng tay rộng

Ôm trọn người thất vọng thương đau

Ủi an nâng đỡ nguyện cầu

Bao dung tha thứ trao nhau tình nồng.

 

Xin tẩy con sạch trong tư tưởng

Vươn lên cao mắt hướng về trời

Giục lòng đấm ngực không ngơi

Khẩn cầu tình Chúa đáp lời thứ tha.

 

 Lm.Bạch Vân

Lên đầu trang