31/07 - Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/30/2020 11:07:55 AM
Chúa Giêsu bảo họ: “Chẳng một tiên tri nào không được kính trọng, ngoại trừ nơi quê hương và nhà mình”. 58 Và Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ cứng lòng tin.

Mt13_54-58_01.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Jr 26, 1-9

 

Toàn dân tụ họp trong đền thờ Chúa để chống lại Jêrêmia.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

1   Vào đầu triều đại của Gioakim, con của Jôsia, làm vua nước Giuđa,

có lời Chúa phán rằng:

2   “Chúa phán thế này: Ngươi hãy đứng trong sân của đền thờ Chúa

và nói với mọi thành thị nước Giuđa

có người đến thờ lạy trong đền thờ Chúa,

tất cả những lời Ta truyền cho ngươi nói với họ: Đừng bớt lời nào,

3   để có ai nghe và bỏ đường lối xấu xa của mình, Ta sẽ hối tiếc

về tai họa Ta có ý định gây ra cho chúng vì các việc sai trái của chúng.

4   Ngươi hãy nói với chúng: Chúa phán thế này:

Nếu các ngươi không nghe Ta bước theo lề luật

Ta đã ban cho các ngươi,

5   phải đón nhận lời của các tôi tớ Ta là những tiên tri,

chính Ta đã không ngừng sai đến với các ngươi, 

nhưng các ngươi đã không chịu nghe,

6   Ta sẽ làm cho đền thờ này nên như Silô

và thành này nên điều chúc dữ trước mặt toàn thể các dân trên trái đất”.

7   Các tư tế, các tiên tri và toàn dân đã nghe ông Jêrêmia

nói những lời này trong đền thờ Chúa.

8   Khi ông Jêrêmia đã nói xong tất cả những điều

Chúa đã truyền cho ông nói với toàn dân,

các tư tế, các tiên tri và toàn dân bắt lấy ông mà bảo: “Ngươi đáng chết!

9   Tại sao ngươi dám nhân danh Chúa mà tuyên bố rằng:

Đền thờ này sẽ giống như Silô, và thành này sẽ ra hoang tàn,

vì không có người ở?”

Toàn dân họp lại chống ông Jêrêmia trong nhà của Chúa.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 68, 5. 8-10. 14 (Đ. 14c)

 

Đ. Lạy Chúa, theo lượng từ bi hải hà, xin nhậm lời con.

 

5   Những kẻ ghét con vô cớ, nhiều hơn tóc trên đầu.

lũ địch thù gian dối bách hại con lại mạnh hơn con,

không lấy trộm của gì, chớ chi con phải trả.  Đ.

 

8   Chính vì Ngài, con cam chịu nhục nhã,

và mặt con đành chuốc lấy hổ ngươi.

9   Anh em trong nhà kể con như người dưng nước lã

con cùng mẹ coi con như kẻ lạ mà thôi.

10 Vì nhiệt thành với nhà Chúa,

mà con mòn mỏi héo hon,

lời lăng nhục của bọn phỉ báng Ngài

lại trút xuống thân con.  Đ.

 

14 Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa,

lạy Thiên Chúa, đây là lúc thi ân,

theo lượng từ bi hải hà, xin nhậm lời con,

trong chân lý cứu độ của Ngài.  Đ.

 

Alleluia 1Pr 1, 25

 

Alleluia, alleluia. Lời Chúa tồn tại đến muôn đời, đó chính là lời Tin Mừng đã được rao giảng cho anh em. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 54-58

 

Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao?

 

Vậy bởi đâu ông được tất cả những điều đó?

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

54 Chúa Giêsu trở về quê mình,

và giảng dạy trong hội đường của họ, khiến họ thán phục và nói:

“Bởi đâu ông này được khôn ngoan và có quyền năng như vậy?

55 Ông không phải là con bác thợ mộc sao?

Mẹ ông không phải là bà Maria,

và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa không phải là anh em ông sao?

56 Và chị em ông không phải là những người ở nơi chúng ta sao?

Vậy bởi đâu ông được tất cả những điều đó?”

57 Và họ vấp phạm vì Người.

Nhưng Chúa Giêsu bảo họ:

“Chẳng một tiên tri nào không được kính trọng,

ngoại trừ nơi quê hương và nhà mình”.

58 Và Người không làm nhiều phép lạ ở đó vì họ cứng lòng tin.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang