30/07 - Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/29/2020 11:12:38 AM
“Nước Trời lại giống như lưới thả xuống biển, thu được mọi thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi và ngồi đó mà lựa cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

Mt13_47-53_2.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Jr 18, 1-6

 

Như đất sét trong tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi cũng ở trong tay Ta như vậy.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

1   Có lời Chúa phán với tiên tri Jêrêmia rằng:

2   “Ngươi hãy trỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm,

và ở đấy ngươi sẽ nghe thấy lời Ta”.

3   Tôi liền xuống nhà thợ gốm,

và này anh đang làm sản phẩm trên bàn xoay.

4   Và chiếc bình do tay anh nắn từ đất sét đã vỡ nát,

anh lại nắn cái bình khác theo như mắt anh muốn làm.

5   Có lời Chúa phán với tôi rằng:

6   “Hỡi nhà Israel,

phải chăng Ta không thể làm cho ngươi như thợ gốm này sao?

Chúa phán hỡi nhà Israel, này, như đất sét trong tay thợ gốm thế nào,

các ngươi cũng ở trong tay Ta như vậy”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 145, 1-2. 3-4. 5-6 (Đ. 5a)

 

Đ. Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacob phù trợ.

 

Hoặc: Alleluia.

 

1   Hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa;

2tôi sẽ ngợi khen Chúa suốt đời.

Bao lâu còn sống,

tôi sẽ đàn ca kính Thiên Chúa của tôi.   Đ.

 

3   Đừng tin tưởng nơi hàng vương bá,

nơi người phàm, nơi những kẻ chẳng cứu được ai.

4   Khi tắt thở là trở về bụi đất,

mọi suy tính của nó cũng tiêu tan. Đ.

 

5Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacob phù trợ,

người cậy trông vào Chúa là Thiên Chúa của mình.

6Chính Ngài tạo dựng đất trời,

biển khơi và muôn loài trong đó;  

  Ngài trung tín đến muôn đời. Đ.

 

Alleluia x. Cv 16, 14b

 

Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 47-53

 

Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

47 Chúa Giêsu nói với dân chúng:

“Nước Trời lại giống như lưới thả xuống biển, thu được mọi thứ cá.

48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi và ngồi đó mà lựa

cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

49 Trong ngày tận thế cũng vậy: Các Thiên thần sẽ đến

và tách biệt kẻ dữ ra khỏi người công chính,

50 rồi ném chúng vào lò lửa; ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.

51 Các người có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

52 Người bảo họ: “Bởi thế, những luật sĩ đã được học biết về Nước Trời

cũng giống như chủ nhà kia,

biết tận dụng những cái mới và cái cũ trong kho tàng của mình”.

53 Sau khi giảng các dụ ngôn đó xong, Chúa Giêsu đi khỏi nơi đó.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang