29/11 Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng

11/28/2020 10:40:14 AM
36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

Mark-13-28-37.jpg

Ca nhập lễ Tv 24,1-3

 

Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa,

Lạy Thiên Chúa của con,

con tin tưởng nơi Ngài,

xin Ngài đừng để con tủi nhục,

đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

Chẳng ai trông cậy Chúa,

mà lại phải nhục nhằn.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện, để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu, và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Bài đọc 1 Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7

 

Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.

 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

 

6316bLạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha,

là Đấng cứu chuộc chúng con :

đó là danh Ngài từ muôn thuở.

17Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con

lạc xa đường lối Ngài ?

Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá,

chẳng còn biết kính sợ Ngài ?

Vì tình thương đối với tôi tớ

là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,

xin Ngài mau trở lại.

19bPhải chi Ngài xé trời mà ngự xuống,

cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan

642bNgài ngự xuống :

và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan !

3Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,

tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy

có vị thần nào, ngoài Chúa ra,

đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.

4Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui

và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.

Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,

nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,

chúng con sẽ được cứu thoát.

5Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,

mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.

Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,

và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.

6Không có ai cầu khẩn danh Chúa,

cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,

vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,

và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.

7Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con ;

chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài,

chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

 

Đáp ca Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19 (Đ. c.4)

 

Đ.Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,

để chúng con được ơn cứu độ.

 

2acLạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3bxin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

 

15Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,

xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

16bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

 

18Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu

là con người được Chúa ban sức mạnh.

19Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,

cúi xin Ngài ban cho được sống,

để chúng con xưng tụng danh Ngài.

 

Bài đọc 2 1 Cr 1,3-9

 

Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người.

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

 

3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

 

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Tung hô Tin Mừng Tv 84,8

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa

và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mc 13,33-37

 

Anh em phải canh thức : anh em không biết khi nào chủ nhà đến.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho Thánh Lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến, trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin ...

 

Lời tiền tụng mùa vọng I

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa/ và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con: để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa/ mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững dạ đợi chờ.

 

Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ

 

Chúa sẽ ban phúc lộc dồi dào,

và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang