29/08 - Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ bắt buộc

8/28/2020 11:54:03 AM
26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Mc6_17-29.jpg

Ca nhập lễ Tv 118,46-47

 

Lạy Chúa, đứng trước mặt vua quan,

còn giãi bày thánh ý,

lòng không chút hổ ngươi.

Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài

và hết lòng yêu mến.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho thánh Gio-an Tẩy Giả báo trước mầu nhiệm Con Chúa sinh ra và chịu chết. Xưa thánh nhân đã anh dũng hi sinh vì chân lý và chính đạo thế nào, nay xin Chúa cũng cho chúng con biết xả thân làm chứng cho Tin Mừng như vậy. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 Gr 1,17-19

 

Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ.

 

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

 

17 Ngày ấy, có lời Đức Chúa phán với tôi :

“Ngươi hãy thắt lưng.

Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng

tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.

Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;

nếu không, trước mặt chúng,

chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.

18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi

nên thành trì kiên cố,

nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :

từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,

các tư tế và toàn dân trong xứ.

19Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,

vì -sấm ngôn của Đức Chúa-

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

 

Đáp ca Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 (Đ. x. c.15)

 

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

 

1Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,

xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

2Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,

ghé tai nghe và thương cứu độ.

 

3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con,

núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.

4aLạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

 

5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,

lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng

ngay từ độ thanh xuân.6abTừ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,

Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

 

15abMiệng con công bố Ngài chính trực,

suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

17Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,

con đã được Ngài thương dạy dỗ.

Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,10

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mc 6,17-29

 

Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

17 Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

 

21 Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và ban cho chúng con sống cuộc đời ngay thẳng theo đường lối Chúa, như thánh Gio-an đã rao giảng nơi hoang địa ngày xưa và đã can đảm làm chứng đến giọt máu cuối cùng. Chúng con cầu xin ...

 

Lời tiền tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh Gio-an Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế . Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi Ðấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Ðức Kitô là Chiên Thiên Ch úa đến cứu chuộc trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, người đã làm phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Ðức Kitô. Vì thế, cùng với Triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

 Ca hiệp lễ Ga 3,30

 

Ông Gio-an nói về Đức Giê-su :

“Người phải nổi bật, còn tôi phải lu mờ đi.”

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con đang cử hành bí tích Thánh Thể để kính nhớ ngày thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết. Xin cho bí tích này vừa giúp chúng con ca tụng việc kỳ diệu Chúa đã làm, vừa đem lại cho chúng con niềm vui được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang