29/07 - Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/28/2020 12:07:32 PM
44 Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng; người kia gặp thấy liền chôn vùi xuống, vui mừng trở về, bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

Mt13_44-46.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I  Jr 15, 10. 16-21

 

Vì sao cơn đau của con kéo dài triền miên?  Nếu ngươi trở lại, ngươi sẽ đứng trước nhan Ta.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

10  Mẹ ơi, khốn thân con, vì mẹ đã sinh ra con,

một người hay tranh cãi, một người gây bất hòa trong khắp xứ!

Con không cho vay, cũng không ai cho con vay,

thế mà mọi người đều nói xấu con.

16  Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,

lời Chúa trở thành niềm hoan lạc của con, nỗi vui của lòng con,

vì danh Chúa được kêu cầu trên con,

lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

17  Con không ngồi chung với bọn chơi đùa, để tìm kiếm vui thú.

Dưới áp lực tay Ngài con ngồi một mình,

vì Ngài đã làm con đầy phẫn uất.

18  Tại sao cơn đau của con kéo dài triền miên,

vết thương trí mạng của con không chịu chữa lành?

Đối với con Ngài đã trở nên như con suối phỉnh phờ,

như dòng nước bất trung.

19  Vì thế Chúa phán thế này: “Nếu ngươi trở lại, Ta sẽ làm ngươi trở lại,

và ngươi sẽ đứng trước nhan Ta.

Nếu ngươi phân biệt được điều thanh cao với chuyện hèn hạ,

thì miệng ngươi sẽ như miệng Ta. Họ sẽ trở lại với ngươi,

nhưng ngươi, ngươi không phải trở lại với chúng.

20  Ta sẽ làm ngươi thành tường đồng kiên cố đối với dân này.

Chúng sẽ giao chiến chống ngươi, nhưng không thắng được ngươi,

vì Ta ở với ngươi, để cứu ngươi và giải thoát ngươi, Chúa phán như thế.

21  Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi bàn tay kẻ dữ,

và chuộc ngươi khỏi bàn tay đứa bạo tàn.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18 (Đ. 17d)

 

Đ. Thiên Chúa là chốn con nương mình lúc gian truân.

 

2 Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con thoát lũ địch thù,

chở che con khỏi bọn người nổi lên chống đối.

3 Xin giải thoát con khỏi phường tác quái,

cứu con khỏi bọn người khát máu. Đ.

 

4 Kìa chúng gài bẫy hãm hại mạng sống con,

bọn quyền thế xông lại vây đánh.

5 Lạy Chúa, nào con đâu có tội lỗi gì. Đ.

 

10  Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,

là đồn lũy bảo vệ con, con hướng nhìn lên Chúa.

11  Thiên Chúa của tôi, ước gì Ngài xót thương tôi

và ra tay để tôi coi khinh lũ địch thù.Đ.

 

17  Phần con, con sẽ ngợi ca uy quyền Chúa,

và sớm mai hoan hỉ vì lượng từ bi của Ngài,

vì Chúa trở nên đồn lũy bảo vệ con,

và chốn con nương mình lúc gian truân. Đ.

 

18  Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,

con đàn ca mừng Chúa,

vì Chúa là đồn lũy bảo vệ con,

lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương con.Đ.

 

Alleluia Ga 15, 15b

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 44-46

 

Ông bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

44  Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng:

“Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng;

người kia gặp thấy liền chôn vùi xuống,

vui mừng trở về, bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

45  Nước Trời lại giống như người đi buôn, tìm kiếm ngọc quý.

46  Tìm được một viên ngọc quý,

ông về bán mọi thứ ông có mà mua viên ngọc ấy.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên  

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang