28/07 - Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/27/2020 11:58:18 AM
Ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: 41 Con Người sẽ sai các Thiên thần của Người đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác trong nước của Người, 42 rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai thì hãy nghe”.

Mt_13_36-43.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Jr 14, 17-22

 

Lạy Chúa, xin nhớ lại,

xin đừng hủy bỏ giao ước của Ngài với chúng con.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

17 Mắt tôi rơi lệ suốt ngày đêm, không ngớt,

vì trinh nữ con gái của dân tôi, bị đánh đập nhừ tử,

vết thương thật trầm trọng.

18 Nếu tôi đi ra cánh đồng, thì này xác chết vì gươm chém;

tôi bước vào thành, thì kìa những kẻ đói lả;

cả tiên tri lẫn tư tế rảo quanh khắp xứ, mà không hiểu chi hết.

19 Phải chăng Ngài ruồng bỏ Giuđa, hay lòng Ngài ghê tởm Sion?

Vì sao Ngài đánh phạt chúng con, đến không còn hơi sức?

Chúng con mong đợi hòa bình, nhưng chẳng thấy may lành,

ngóng trông thời cứu chữa, nhưng chỉ gặp loạn lạc.

20 Lạy Chúa, chúng con biết chúng con đã hành động bất chính,

cha ông chúng con đã làm điều gian ác.

Quả thật chúng con đã đắc tội với Ngài.

21 Vì danh Ngài, xin đừng để chúng con phải hổ nhục,

đừng để ngai vinh hiển của Ngài phải chịu phỉ báng.

Xin Chúa nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài với chúng con.

22 Nào các tượng thần của chư dân, có thể làm cho mưa xuống,

hay trời có thể đổ mưa rào? Há lại không phải chính Ngài là Chúa, Thiên Chúa chúng con, mà chúng con đặt hy vọng?

Thật vậy, chính Chúa làm nên tất cả các sự ấy.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 78, 8. 9. 11+13 (Đ. 9bc)

 

Đ.  Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa.

 

8Xin Chúa đừng nhớ mãi tội cha ông chúng con,

xin mau rủ lòng thương xót,

vì chúng con túng cực trăm bề.  Đ.

 

9   Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng con,

xin đoái thương phù trợ,

xin giải thoát chúng con vì vinh quang danh Chúa;

xin tha thứ tội lỗi chúng con, vì thánh danh Ngài. Đ.

 

11 Nguyện cho tiếng tù nhân rên xiết vọng tới nhan Ngài;

xin ra tay uy quyền

cứu mạng những người con mang án tử. 

13 Phần chúng con là dân Chúa,

là đoàn chiên Ngài chăn dắt,

chúng con sẽ tạ ơn Ngài đến muôn đời,

và loan truyền lời ca khen Ngài qua muôn thế hệ. Đ.

 

Alleluia

 

Alleluia, alleluia. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo là Đức Kitô, tất cả những ai đã gặp Người sẽ tồn tại muôn đời. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 36-43

 

Cũng như người ta nhổ cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào,

thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

36 Khi ấy, Chúa Giêsu giải tán dân chúng và trở về nhà.

Các môn đệ đến với Người và thưa:

“Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con”.

37 Người đáp: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người;

38 ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước Trời.

Cỏ lùng là con cái Quỷ Dữ.

39 Kẻ thù gieo cỏ lùng là Ma Quỷ;

mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các Thiên thần.

40 Cũng như người ta thu cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào,

ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy:

41 Con Người sẽ sai các Thiên thần của Người đi thu tất cả gương xấu

và mọi kẻ làm điều gian ác trong nước của Người,

42 rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

43 Bấy giờ người công chính sẽ sáng chói như mặt trời

trong nước của Cha mình. Ai có tai thì hãy nghe”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

  

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang