27/07 - Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/26/2020 3:50:20 PM
34 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói những điều ấy với dân chúng. Người không nói điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói: “Ta sẽ mở miệng ra nói dụ ngôn, Ta sẽ loan báo những điều được giấu kín từ lúc tạo thành vũ trụ”.

Mt13_31-35.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I  Jr 13, 1-11

 

Dân sẽ như chiếc dây nịt này, không dùng được vào việc gì.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

1   Chúa phán với tôi những lời này:

“Ngươi hãy đi mua một dây nịt bằng vải gai,

rồi thắt vào lưng, nhưng đừng nhúng nước”.

2   Tôi đã mua một dây nịt như lời Chúa truyền và tôi thắt vào lưng.

3   Chúa phán với tôi lần nữa rằng:

4   “Ngươi hãy tháo dây nịt, mà ngươi đã mua và đang ở thắt lưng,

rồi trỗi dậy đi đến sông Euphrát và giấu nó ở đó, trong một khe đá”.

5   Tôi ra đi và giấu nó tại sông Euphrát, như Chúa đã ra lệnh cho tôi.

6   Xảy ra là sau nhiều ngày, Chúa phán với tôi:

“Ngươi hãy trỗi dậy, đi đến sông Euphrát và lấy dây nịt

Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó”.

7   Tôi ra đi đến sông Euphrát, rồi đào lấy dây nịt khỏi nơi tôi đã giấu.

Kìa, dây nịt đã mục nát, không còn dùng được vào việc gì.

8   Đoạn có lời Chúa phán với tôi rằng: “Chúa phán thế này:

Ta cũng sẽ làm cho lòng kiêu căng của Giuđa

và óc tự cao tự đại của Giêrusalem ra mục nát như vậy.

10   Dân xấu xa này không muốn nghe lời Ta,

chỉ biết buông theo lòng đồi bại của chúng.

Chúng chạy theo các thần ngoại lai, mà phục vụ và thờ lạy.

Cho nên chúng sẽ như dây nịt này, không còn dùng được vào việc gì.

11   Thật vậy Chúa phán, như dây nịt thắt lưng người ta thế nào,

Ta cũng gắn chặt vào Ta

toàn thể nhà Israel và toàn thể nhà Giuđa như vậy,

để chúng thành dân Ta, thành danh tiếng,

vinh dự và ánh hào quang của Ta, nhưng chúng không chịu nghe.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca   Đnl 32, 18-19. 20. 21 (Đ. x. 18a)

 

Đ. Ngươi đã chối bỏ Chúa, Đấng sinh ra ngươi.

 

18 Ngươi đã chối bỏ Chúa, Đấng sinh ra ngươi,

và đã quên Chúa, Đấng tạo thành ngươi,

19 Chúa đã thấy, và nổi cơn thịnh nộ,

vì con trai con gái các ngươi đã trêu giận Ngài.  Đ.

 

20 Chúa phán: “Ta sẽ ẩn mặt xa chúng

và xem kết cục chúng sẽ ra sao;

vì đó là dòng giống ngỗ nghịch, và là lũ con bất trung.   Đ.

 

21 Chúng đã trêu tức Ta

bằng việc thờ vị thần không phải là Thiên Chúa

và làm Ta nổi giận vì thần tượng hư ảo;

nên Ta sẽ chọc giận chúng

bằng việc dùng một dân chẳng phải là dân,

và làm chúng giận dữ bởi một dân ngu dại”.   Đ.

 

Alleluia  Gc 1, 18

 

Alleluia, alleluia. Chúa Cha đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân lý, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Ngài. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 31-35

 

Hạt cải thành cây, đến nỗi chim trời nương náu nơi cành nó.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

31   Chúa Giêsu nói một dụ ngôn khác cho dân chúng:

“Nước Trời ví như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình.

32   Nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống;

nhưng khi mọc lên thì lớn hơn các rau cỏ,

và thành cây, đến nỗi chim trời tới nương náu nơi cành nó”.

33   Người lại nói với họ một dụ ngôn khác:

“Nước Trời ví như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột,

cho đến khi tất cả dậy men”.

34   Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói những điều ấy với dân chúng.

Người không nói điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn,

35   để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói: “Ta sẽ mở miệng ra nói dụ ngôn,

Ta sẽ loan báo những điều được giấu kín từ lúc tạo thành vũ trụ”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang