27/06 Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

6/26/2022 11:56:31 PM
Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Our-Lady-of-Perpetual-Help.jpg
adobe.com

Lời nguyện nhập lễ:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con, Mẹ của Chúa là Đức Maria. Xin ban cho chúng con biết luôn luôn chạy đến cùng Mẹ, để ngày ngày được hưởng hoa trái ơn Cứu Chuộc. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Bài Đọc I: Is 7, 10-14

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao". Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa".

Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Đavít: Làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

ĐÁP CA: Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành

1) Nền móng Sion được đặt trên núi thánh, Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nơi cư ngụ của nhà Giacob. Hỡi thành đô của Thiên Chúa. Mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành. – Đ

2) Nói đến Sion, thiên hạ bảo: “Tại đó, người người đã sinh ra, chính Ðấng Tối Cao củng cố thành”. – Ð.

3) Thiên Chúa ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đã sinh ra tại đó”, và họ múa nhảy hát ca: “Mọi nguồn mạch của tôi ở nơi thành”. – Ð.

Bài đọc 2 Kh 12, 1-6.10

 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.  Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.  Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.  Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.  Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.   Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời :

"Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,

và Đức Ki-tô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính,

vì kẻ tố cáo anh em của ta,

ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa,

nay bị tống ra ngoài.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Kính chào Ðức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu. Kính chào Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Ðấng giữ gìn trong chúng con Thần Khí của Thánh Tử Giêsu Kitô. Alleluia!

Tin mừng : Ga 19,25-27

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Lời nguyện tín hữu :

LỜI MỜI (Chủ Tế tùy nghi):

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cảm tạ, tri ân và tha thiết dâng lên Cha lời nguyện xin:

1)     Với ý định yêu thương nhiệm mầu, Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha ban cho các tín hữu luôn cảm nghiệm được tình thương cứu độ của Cha, và xin cho chúng con  biết noi gương Mẹ mà luôn làm theo lời Con Cha truyền dạy.

2/ Phụng vụ Hội Thánh dành ngày hôm nay để mừng kính lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là tước hiệu đáng tôn kính. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Cha thương ban nhiều ơn lành trên quý Linh mục, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, các đoàn thể đã nhận Mẹ Hằng Cứu Giúp làm bổn mạng.

3/ Đức Maria đã đứng dưới chân thập giá, để cùng thông phần đau khổ của Đức Kitô. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu biết luôn noi gương Mẹ, biết chấp nhận và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với mọi người xung quanh.

4/ Như khi xưa Chúa Giêsu đã trao phó Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Cộng đoàn cùng nguyện xin Cha cho chúng ta biết tin tưởng phó thác cuộc sống vào vòng tay quan phòng của Mẹ Maria, đặc biệt là Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

5)     Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Ki-tô hữu khắp nơi biết nhận Đức Maria là Mẹ Hằng Cứu Giúp, với lòng hiếu thảo và biết chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ khi vui cũng như lúc buồn, đặc biệt những khi gặp gian nan, khốn khó.

LỜI KẾT (Chủ Tế tùy nghi):

Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Trinh Nữ Maria, là Người   cộng tác vào ơn cứu độ trần gian và trở thành mẫu tử khi luôn chuyển cầu ơn Chúa cho chúng con. Nguyện xin Cha đón nhận những lời nguyện xin mà chúng con dâng lên hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lời nguyện tiến lễ:

Lạy Thiên Chúa, vì lòng nhân hậu của Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa thương nhận lễ vật này, mà ban cho chúng con bây giờ được bình an, và mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Lời Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Trong ngày lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp của Ðức Ma-ri-a diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa.

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Lời nguyện hiệp lễ:

Lạy Chúa Giêsu, vì lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Vô nhiễm của Chúa, xin cho chúng con luôn được Mẹ Cứu Giúp, để chúng con thoát mọi hiểm nguy, và được hiệp nhất với nhau trong tình thương của Mẹ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời…

Lên đầu trang