27/06 - Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

6/26/2020 2:35:13 PM
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

ducmeHangCuuGiup.jpg

Lễ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa là Ðức Maria làm Từ Mẫu. Người là Ðấng chúng con tôn kính ảnh tượng danh tiếng này và luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con. Xin cho chúng con biết chuyên cần kêu xin Mẹ nhân lành thương giúp, để nhờ thế chúng con được hưởng nhờ luôn mãi hiệu quả do ơn cứu chuộc của Chúa mang lại. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và đồng trị với Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Bài đọc I: Is 7, 10-14

 

“Này trinh nữ sẽ thụ thai”.

 

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

 

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”.

 

Và Isaia nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa ? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

 

Đáp ca: 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8

 

Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (c. 1a).

 

1) Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi.

 

2) Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn.

 

3) Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao.

 

4) Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

 

Bài đọc II: Gl. 4, 4-7

 

Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

 

Tin mừng Chúa Giesu Kitô theo thánh Gioan

 

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala.

 

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà".

 

Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

 

Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)

 

Anh Chị Em thân mến,

 

Hôm nay, hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, chúng ta cử hành Đại Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong tâm tình vui mừng tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

Lời Nguyện: Xướng viên.

 

1)     Với ý định yêu thương nhiệm mầu, Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha ban cho các tín hữu luôn cảm nghiệm được tình thương cứu độ của Cha, và xin cho chúng con  biết noi gương Mẹ mà luôn làm theo lời Con Cha truyền dạy.

 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 

2)     Đức Maria đứng kề bên thập giá Chúa Giê-su để hiệp công cứu độ loài người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha thương gìn giữ Hội Thánh và các đấng bậc trong Hội Thánh. Cách riêng, xin Cha ban sức mạnh, trí khôn ngoan, và lòng nhiệt thành cho Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận chúng con, cho Đức Giám Mục chủ sự Thánh lễ hôm nay, và cho Dòng Chúa Cứu Thế trong   sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 

3)     Hôm nay cũng là ngày mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha thương đổ muôn ân phúc xuống trên chúng con

 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 

4)     Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Ki-tô hữu khắp nơi biết nhận Đức Maria là Mẹ Hằng Cứu Giúp, với lòng hiếu thảo và biết chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ khi vui cũng như lúc buồn, đặc biệt những khi gặp gian nan, khốn khó.

 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 

Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

 

Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Người cộng tác vào ơn cứu độ trần gian và trở thành Mẫu Tử khi luôn chuyển cầu ơn Cha cho chúng con. Nguyện xin Cha đoái nhậm những lời nguyện xin mà chúng con dâng lên hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Cha, nhờ lòng thương sót của Cha và nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất Thánh của Con Cha, xin cho lễ vật này đem lại ơn bình an và cảnh thái bình thịnh vượng cho chúng con ở đời này và đời sau. Chúng con cầu xin ...

 

Lời tiền tụng Ðức Mẹ,

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Trong ngày Lễ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Ðức Ma-ri-a diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa.

 

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ðức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

 Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Maria trọn đời đồng trinh và Mẹ vô nhiễm của con Cha, xin Cha ban ơn cứu giúp chúng con, để nhờ hồng ân vĩnh cửu dư đầy của Cha, chúng con thoát khỏi mọi hiểm hoạ và được sống hoà thuận yêu thương. Chúng con cầu xin ...

 

------------------------------

 

Matthew8_5-17.jpg

Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên

 Ca nhập lễ Tv 27,8-9

 

Chúa là sức mạnh của dân Chúa,

là thành trì cứu độ

cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong.

Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,

trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả

dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 Ac 2,2.10-14.18-19

 

Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Xi-on.

 

Bài trích sách Ai ca.

 

2Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp,

Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương ;

nổi trận lôi đình, Người triệt hạ

đồn luỹ của thiếu nữ Giu-đa ;

Người xô xuống đất và làm nhục

vương quốc và thủ lãnh của nàng.

10Hàng kỳ mục của thiếu nữ Xi-on

ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất,

đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô.

Các cô trinh nữ Giê-ru-sa-lem gục đầu sát đất.

11Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt,

ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời ;

vì con gái dân tôi rã rời tan nát,

còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại

gục ngã khắp quảng trường.

12Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ : “Bánh con đâu ?”,

rồi ngã gục trên quảng trường thành phố,

tựa như người bị đâm :

chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ.

13Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,

ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai ?

Này trinh nữ, cô gái Xi-on,

ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi ?

Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi,

lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi ?

14Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy

toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây,

còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ

để đảo ngược vận số của ngươi.

Điều chúng thấy là điều huyền hoặc,

chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi.

18Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa,

hỡi tường thành của thiếu nữ Xi-on !

Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng.

Chớ khi nào ngơi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi.

19Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối,

khi năm canh chỉ mới bắt đầu !

Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự,

giơ tay hướng về Người

mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói

đầu đường, góc phố, khắp nơi nơi.

 

Đáp ca Tv 73,1-2.3-4.5-7.20-21 (Đ. c.19b)

 

Đ.Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

 

1Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,

sao bừng bừng nổi giận

với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt ?

2Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,

chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng,

và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.

 

3Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ.

Trong thánh điện, quân thù đã phá đổ tan hoang.

4Chính chỗ xưa từng làm nơi hội họp,

nay đối phương ầm ĩ thét gào ;

chúng trương cờ làm hiệu kỳ chiến thắng.

 

5Chúng như những kẻ múa rìu trong rừng rậm,

6vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền.

7Thánh điện Ngài, chúng châm lửa đốt,

đền thờ Thánh Danh,

chúng xúc phạm, chúng san bằng.

 

20Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,

bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm,

chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn.

21Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ,

nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ

được ca ngợi Thánh Danh.

 

Tung hô Tin Mừng Mt 8,17

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mt 8,5-17

 

Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

5 Khi ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” 13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng : “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào, sẽ được như vậy !” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

 

14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ Người.

 

16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn.

 

Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

 

Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 144,15

 

Lạy Chúa,

muôn loài ngước mắt trông lên Chúa

và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước Mình và Máu Con Chúa để đổi m ới chúng con, xin cho chúng con được chắn chắn hưởng ơn cứu độ, nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang