26/07 - Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên

7/25/2020 11:03:12 AM
45 Nước Trời lại giống như người đi buôn, tìm kiếm ngọc quý. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông về bán mọi thứ ông có để mua viên ngọc ấy.

Mt13_44-52.jpg

Ca nhập lễ Tv 67,6-7.36

 

Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,

kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

chính Người ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện; xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I 1V 3, 5. 7-12

 

Ngươi đã xin được khôn ngoan.

 

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất

 

Trong những ngày ấy,

5 tại Gabaon Chúa hiện ra với vua Salômôn trong giấc mơ ban đêm

và phán: “Ngươi muốn gì cứ xin, Ta sẽ ban cho ngươi”.

7 Vua Salômôn thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Ngài đặt tôi tớ Ngài lên làm vua thay cho Đavid cha của con.

Nhưng con chỉ là một đứa trẻ không biết đường ra lối vào;

8 và tôi tớ Ngài lại ở giữa dân Ngài đã tuyển chọn,

một dân đông đảo đến nỗi không ai có thể đếm hoặc ước lượng được.

9 Vậy xin ban cho tôi tớ Ngài tâm hồn biết lắng nghe

để có thể xét xử dân Ngài và phân biệt điều phải điều trái.

Thật vậy, ai có sức xét xử dân đông đảo của Ngài đây?”

10  Chúa hài lòng thấy vua Salômôn xin như thế.

11  Thiên Chúa phán với vua Salômôn:

“Vì ngươi xin như vậy, chứ không xin cho ngươi được sống lâu,

hoặc giầu có, hoặc mạng sống kẻ thù ngươi,

nhưng ngươi đã xin được khôn ngoan để xét xử,

12  thì này Ta sẽ làm cho ngươi theo như điều ngươi xin.

Ta sẽ ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan và minh mẫn,

khiến không có ai được như ngươi, cả trước ngươi lẫn sau ngươi.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 118, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130 (Đ. 97a)

 

Đ. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao.

 

57  Chúa là phần gia nghiệp của con

con đã hứa tuân giữ lời Ngài.

72  Luật Chúa truyền cho con thật là quý giá

quý hơn cả vàng muôn bạc vạn.  Đ.

 

76  Xin Chúa thương xót an ủi con,

theo như lời đã phán cùng tôi tớ Ngài.

77Chúa xót thương thì con sẽ được sống.

vì luật pháp Ngài là niềm hoan hỉ của con.Đ.

 

127 Vì thế, con yêu chuộng lệnh truyền của Chúa

chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng.

128 Thế nên con dõi theo mọi thánh chỉ của Chúa,

và chê ghét mọi đường nẻo gian tà.  Đ.

 

129 Kỳ diệu thay những lời Chúa dạy,

thế nên hồn con luôn tuân giữ.

130  Công bố lời Chúa đem lại ánh sáng,

mở trí lòng cho kẻ đơn sơ. Đ.

 

Bài đọc II  Rm 8, 28-30

 

Ngài đã tiền định cho chúng ta nên giống hình ảnh Con của Ngài.

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

28  Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm mọi sự đều nên tốt lành

cho những ai yêu mến Thiên Chúa,

nghĩa là cho những ai được kêu gọi theo ý định của Ngài.

29  Vì những ai Ngài đã biết trước,

Ngài đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con của Ngài,

để Người trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc.

30  Nhưng những ai Ngài đã tiền định, Ngài cũng kêu gọi,

và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài làm cho nên công chính;

và những ai Ngài làm cho nên công chính,

Ngài cho họ được vinh quang.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia x. Mt 11, 25

 

Alleluia, alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Alleluia.

 

Tin Mừng (Bài dài) Mt 13, 44-52

 

Ông bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

44  Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng:

“Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng;

người kia gặp thấy liền chôn vùi xuống,

vui mừng trở về, bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

45  Nước Trời lại giống như người đi buôn, tìm kiếm ngọc quý.

46  Tìm được một viên ngọc quý,

ông về bán mọi thứ ông có để mua viên ngọc ấy.

47  Nước Trời lại giống như lưới thả xuống biển, thu được mọi thứ cá.

48  Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi và ngồi đó mà lựa

cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài.

49  Trong ngày tận thế cũng vậy: Các Thiên thần sẽ đến

và tách biệt kẻ dữ ra khỏi người công chính,

50  rồi ném chúng vào lò lửa; ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.

51  Các người có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

52  Người bảo họ: “Bởi thế, những luật sĩ đã được học biết về Nước Trời

cũng giống như chủ nhà kia

biết tận dụng những cái mới và cái cũ trong kho tàng của mình”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Tin Mừng (Bài ngắn) Mt 13, 44-46

 

Ông bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

44  Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng:

“Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng;

người kia gặp thấy liền chôn vùi xuống,

vui mừng trở về, bán tất cả những gì ông có mà mua thửa ruộng ấy.

45  Nước Trời lại giống như người đi buôn, tìm kiếm ngọc quý.

46  Tìm được một viên ngọc quý,

ông về bán mọi thứ ông có để mua viên ngọc ấy.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và cho lễ tế này đem lại ân sủng dồi dào để chúng con được thánh hóa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 102,2

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ có quên mọi ân huệ của Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích Thánh Thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Ðức Giêsu Con Một Chúa, đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh; xin cho bí tích tình yêu Người trối lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang