25/07 - Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/24/2020 11:09:33 AM
30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta”.

the-Parable-Weeds.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Jr 7, 1-11

 

Phải chăng đền thờ, nơi danh Ta được kêu khấn,

đã trở thành hang trộm cướp sao?

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

1   Có lời Chúa phán với tiên tri Jêrêmia rằng:

2   “Ngươi hãy đứng nơi cửa đền thờ Chúa, và loan báo lời này:

Hãy nghe lời Chúa hỡi toàn thể Giuđa,

là những người vào thờ lạy Chúa qua cửa này.

3   Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel, phán thế này:

Các ngươi hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi,

Ta sẽ cho các ngươi trú ngụ tại chốn này.

4   Các ngươi đừng tin theo những lời dối trá nói rằng:

“Đây là đền thờ Chúa, đền thờ Chúa, đền thờ Chúa!”.

5   Vì nếu các ngươi cải thiện lối sống và hành động của các ngươi,

nếu các ngươi đối xử công minh với nhau,

6   không ức hiếp ngoại kiều, cô nhi và quả phụ,

cũng không đổ máu người vô tội tại chốn này,

và không chạy theo các thần ngoại lai mà mang họa vào thân,

7   Ta sẽ cho các ngươi trú ngụ tại chốn này,

tại phần đất Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi vĩnh viễn.

8   Nhưng này, các ngươi tin tưởng vào những lời dối trá,

không sinh ích gì.

9   Sao? Trộm cướp, giết người, ngoại tình, thề dối,

dâng hương cho thần Baal,

chạy theo các thần ngoại lai mà các ngươi không biết,

10 rồi các ngươi đến đứng trước mặt Ta

trong đền thờ này là nơi danh Ta được kêu khấn, và các ngươi nói rằng: “Chúng ta thoát nguy rồi”, sau đó tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy”.

11 Phải chăng đền thờ này,

nơi danh Ta được kêu khấn trước mắt các ngươi,

đã trở thành hang trộm cướp sao?

Nhưng Ta đây, Ta đã thấy rõ”, Chúa phán như thế.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca   Tv 83, 3. 4. 5-6a+8a. 11 (Đ. 2)

 

Đ. Lạy Chúa toàn năng, khả ái thay cung điện của Ngài.

 

3   Hồn con mòn mỏi khát khao vào tiền đình nhà Chúa.

  Cả cõi lòng và thân xác con reo mừng

trong Thiên Chúa hằng sống. Đ.

 

4Ngay chim sẻ còn kiếm được nhà,

và chim én tìm ra tổ ấm đặt con:

Nơi bàn thờ Chúa, lạy Chúa toàn năng,

là Vua và là Thiên Chúa của con.  Đ.

 

5Phúc cho những ai ở trong nhà Chúa,

họ sẽ ca ngợi Chúa đến muôn đời.

6a Phúc cho người tựa nương vào Chúa,

8a càng tiến lên họ càng thêm mạnh sức.   Đ.

 

11   Thật một ngày ở trong tiền đình nhà Chúa,

quý hơn cả ngàn ngày,

con chọn ở cửa nhà Thiên Chúa

hơn sống trong trại bọn ác nhân.Đ.

 

Alleluia  Gc 1, 21bc

 

Alleluia, alleluia. Anh em hãy ngoan ngoãn đón nhận Lời đã gieo trong lòng anh em, Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 24-30

 

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

24 Chúa Giêsu nói một dụ ngôn khác cho dân chúng:

“Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

25 Trong khi mọi người ngủ,

kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

26 Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

27 Tôi tớ chủ nhà đến nói với ông:

“Thưa ông, ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao?

Vậy từ đâu mà có cỏ lùng?”

28 Ông đáp: “Kẻ thù của ta đã làm như thế”.

Người tôi tớ nói: “Nếu ông muốn, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”.

29 Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng,

các anh làm bật luôn cả rễ lúa.

30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt:

“Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi,

sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang