24/07 - Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/23/2020 9:56:48 AM
22Kẻ thuộc hạng gieo vào bụi gai, là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng việc đời, lòng ham mê giầu sang, bóp nghẹt Lời khiến không sinh hoa kết quả được.

Mt13_18-23.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Jr 3, 14-17

 

Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử theo lòng Ta mong muốn

và mọi dân tộc sẽ quy tụ về Giêrusalem.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

14Chúa phán: “Hỡi con cái phản nghịch Ta, hãy hối cải,

vì chính Ta là Chúa các ngươi. Ta sẽ chọn các ngươi,

mỗi thành một người, mỗi chi tộc hai người đưa về Sion.

15Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử theo lòng Ta mong muốn,

để chăn dắt các ngươi bằng hiểu biết và khôn ngoan.

16“Khi các ngươi sinh sôi nảy nở trong xứ,

Chúa phán, trong những ngày đó,

người ta sẽ không còn nói đến “Hòm Bia giao ước của Chúa”,

chẳng ai nghĩ tới, chẳng ai nhớ lại,

chẳng ai bận tâm đến, chẳng ai bỏ công làm ra cái khác.

17Lúc ấy, người ta sẽ gọi Giêrusalem là Ngai của Chúa,

và mọi dân tộc sẽ quy tụ về Giêrusalem, vì danh Chúa ở tại Giêrusalem.

Họ sẽ không còn đi theo lòng gian ác xấu xa của mình nữa”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (Đ. x. 10d)

 

Đ. Chúa canh giữ chúng ta

như mục tử canh giữ đoàn chiên mình.

 

10   Hỡi chư dân, hãy nghe lời Chúa,

hãy loan báo lời Ngài tới các đảo xa.

 Hãy nói rằng: Đấng phân tán Israel, sẽ quy tụ họ

và Ngài sẽ canh giữ họ

như mục tử canh giữ đoàn chiên mình.    Đ.

 

11   Vì Chúa đã chuộc lại nhà Giacob

và giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh thế hơn.

12ab Họ sẽ đến reo mừng trên núi Sion

và tuốn về hưởng ân lộc của Chúa.Đ.

 

13   Bấy giờ, trinh nữ sẽ nhảy mừng,

thanh niên, bô lão cùng ca múa.

 “Ta sẽ biến tang tóc thành hoan hỉ,

Ta sẽ ủi an để họ vui mừng, hết khổ đau”.   Đ.

 

Alleluia    x. Lc 8, 15

 

Alleluia, alleluia. Phúc thay người nắm giữ lời Thiên Chúa với tấm lòng tốt lành và tuyệt hảo, và kiên trì sinh hoa kết quả. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 13, 18-23

 

Kẻ nghe Lời và hiểu, nên sinh hoa kết quả.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

18Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống.

19Kẻ nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu,

Quỷ Dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng người ấy;

đó là kẻ được ví như hạt gieo bên vệ đường.

20Kẻ được ví như hạt gieo trên đá sỏi

là kẻ khi nghe Lời thì lập tức vui mừng đón nhận,

21nhưng không đâm rễ sâu trong mình, đó là kẻ nông nổi nhất thời;

nên khi gian nan hay bách hại xảy đến vì Lời, thì lập tức vấp ngã.

22Kẻ thuộc hạng gieo vào bụi gai, là kẻ nghe Lời,

nhưng nỗi lo lắng việc đời, lòng ham mê giầu sang,

bóp nghẹt Lời khiến không sinh hoa kết quả được.

23Còn kẻ được ví như hạt gieo trên đất tốt,

là kẻ nghe Lời và hiểu, nên sinh hoa kết quả,

kẻ được một trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang