23/09 - Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

9/22/2020 7:08:35 PM
Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”

Lc9_1-6.jpg

Ca nhập lễ

 

Chúa phán : “Ta là Đấng cứu độ dân Ta,

trong mọi cơn gian nan thử thách,

nếu chúng kêu cầu Ta,

Ta sẽ thương nhận lời,

và cho đến muôn đời muôn thuở,

Ta sẽ là Chúa Trời của chúng.”

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc 1 Cn 30,5-9

 

Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có ; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng.

 

Bài trích sách Châm ngôn.

 

5Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.

Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.

6Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy

kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.

7Con chỉ xin hai điều,

Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt :

8Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.

Xin đừng để con túng nghèo,

cũng đừng cho con giàu có ;

chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,

9kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :

“Đức Chúa là ai vậy ?”

hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp,

làm ô danh Thiên Chúa của con.

 

Đáp ca Tv 118,29 và 72.89 và 101.104 và 163 (Đ. c.105a)

 

Đ.Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.

 

29Xin giúp con tránh đường xảo trá

và thương ban cho con luật pháp Ngài.

72Con coi trọng luật Chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

 

89Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững

đến ngàn đời, trên cõi trời cao.

101Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

cốt làm sao giữ được lời Ngài.

 

104Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,

nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

163Điều giả dối, con chê con ghét,

luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.

Đ.Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.

 

Tung hô Tin Mừng Mc 1,15

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Lc 9,1-6

 

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 118,4-5

 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,

truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.

Ước mong sao con hằng vững bước

theo thánh chỉ Ngài ban.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô nuôi dưỡng chúng con; xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang