23/07 - Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/22/2020 8:43:26 AM
16 Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy và phúc cho tai các con vì được nghe. 17 Quả thật, Thầy nói với các con: Nhiều tiên tri và nhiều người công chính đã mong thấy điều các con thấy mà không được thấy; mong nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe!

jesus-sending-out-disciples-19th-century-card-modified.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I (năm II) Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13

 

Chúng đã bỏ Ta là mạch nước hằng sống,

mà đào cho mình những hồ nước nứt nẻ.

 

Bài trích sách tiên tri Jêrêmia

 

1   Có lời Chúa phán với tôi rằng:

2   “Hãy đi la to vào tai của Giêrusalem: Chúa phán thế này:

Ta nhớ đến ngươi, đến lòng thương mến của ngươi lúc thanh xuân,

và tình yêu của ngươi thời đính hôn,

khi ngươi theo Ta vào trong sa mạc,

vào miền đất chẳng ai gieo trồng.

3   Israel là của thánh dành cho Chúa, là hoa quả đầu mùa của Ngài;

tất cả những ai chiếm đoạt nó, đều mắc lỗi;

tai họa sẽ giáng xuống trên chúng. Chúa phán như vậy.

7   Ta đã dẫn các ngươi vào đất có nhiều vườn cây,

để các ngươi được ăn trái và hưởng những gì tốt nhất;

nhưng khi vào rồi, các ngươi làm ô uế đất Ta,

và biến cơ nghiệp của Ta thành đồ ghê tởm.

8   Các tư tế không đặt câu hỏi: “Chúa ở đâu?”

Những kẻ nghiên cứu lề luật không biết đến Ta,

các mục tử thì chống lại Ta,

còn các tiên tri tuyên sấm nhân danh Baal, và đi theo những đồ vô dụng.

12 Các tầng trời, hãy sững sờ về chuyện này,

hãy rất mực kinh hoàng. Chúa phán như thế.

13 Dân Ta đã làm hai điều sai trái:

chúng đã bỏ Ta là mạch nước hằng sống,

để đào cho mình những hồ chứa nước,

những hồ nứt nẻ không giữ được nước.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 35, 6-7ab. 8-9. 10-11 (Đ. 10a)

 

Đ. Lạy Chúa, nơi Chúa có nguồn mạch sự sống.

 

6   Lạy Chúa, lượng từ bi Chúa cao ngất trời,

lòng trung tín của Ngài cao lút ngàn mây,

7ab  đức công minh của Ngài như núi non cao vút,

phán quyết của Chúa như vực thẳm sâu.   Đ.

 

8   Lạy Thiên Chúa, cao quý thay lượng từ bi Chúa,

con người tìm nương ẩn dưới bóng cánh của Ngài;

9   họ được no say mỹ vị nơi nhà Chúa,

uống thỏa thuê nguồn suối hỉ hoan.   Đ.

 

10   Vì nơi Chúa có nguồn mạch sự sống,

và trong ánh quang Ngài chúng con sẽ được thấy ánh sáng.

11   Xin mở lượng từ bi cho những ai nhận biết Chúa,

và xử công minh với những kẻ lòng ngay.Đ.

 

Alleluia   x. Mt 11, 25

 

Alleluia, alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 13, 10-17

 

Các con đã được ban cho biết các mầu nhiệm Nước Trời,

còn họ thì không.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

10 các môn đệ đến gần Chúa Giêsu và thưa rằng:

“Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?”

11 Người đáp: “Vì các con đã được ban cho biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.

12 Ai có, sẽ ban thêm cho họ được dư dật;

còn kẻ không có, thì cả cái họ đang có cũng bị lấy đi.

13 Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ:

Vì họ nhìn mà không thấy, họ nghe mà không nghe, cũng không hiểu;

14 thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ:

“Các ngươi cố nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy.

15 Vì lòng dân này đã ra chai đá,

họ đã miễn cưỡng nghe, đã nhắm mắt lại,

kẻo mắt thấy, tai nghe và lòng hiểu được mà hoán cải,

và Ta lại chữa lành họ”.

16 Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy

và phúc cho tai các con vì được nghe.

17 Quả thật, Thầy nói với các con:

Nhiều tiên tri và nhiều người công chính

đã mong thấy điều các con thấy mà không được thấy;

mong nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe!

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang