22/09 - Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

9/21/2020 12:45:50 PM
Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Lc_8_19-21.jpg

Ca nhập lễ

 

Chúa phán : “Ta là Đấng cứu độ dân Ta,

trong mọi cơn gian nan thử thách,

nếu chúng kêu cầu Ta,

Ta sẽ thương nhận lời,

và cho đến muôn đời muôn thuở,

Ta sẽ là Chúa Trời của chúng.”

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc 1 Cn 21,1-6.10-13

 

Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.

 

Bài trích sách Châm ngôn.

 

1Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,

Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người.

2Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng,

nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.

3Thực thi điều công minh chính trực

thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ.

4Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao,

vẻ hào nhoáng của ác nhân : thảy đều là tội lỗi.

5Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận,

ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo.

6Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa

là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng.

10Lòng ác nhân ước ao sự dữ,

ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương.

11Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn,

dạy bảo người khôn, người khôn càng hiểu biết.

12Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân,

bắt ác nhân lâm vòng tai hoạ.

13Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế,

đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời.

 

Đáp ca Tv 118,1.27 và 30.34-35 và 44 (Đ. c.35a)

 

Đ.Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.

 

1Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,

biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

 

27Lạy Chúa, đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,

để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

30Đường chân lý, này con đã chọn,

quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

 

34Xin cho con được trí thông minh

để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

35Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

vì con ưa thích đường lối đó.

44Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ

tới muôn thuở muôn đời.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 11,28

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Lc 8,19-21

 

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 118,4-5

 

Lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,

truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.

Ước mong sao con hằng vững bước

theo thánh chỉ Ngài ban.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô nuôi dưỡng chúng con; xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang