22/07 - Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/21/2020 9:10:06 AM
4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó liền mọc lên, vì lớp đất không sâu; 6 nên khi mặt trời mọc lên, nó bị cháy nắng, và vì không đâm rễ sâu, nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái: hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi. 9 Ai có tai thì hãy nghe”.

Four-Soils-Parable.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I   Jr 1, 1. 4-10

 

Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc.

 

Khởi đầu sách tiên tri Jêrêmia

 

1   Đây là những lời của ông Jêrêmia,

con ông Helcia thuộc hàng tư tế ở Anatốt, trong đất Bengiamin.

4   Có lời Chúa nói với tôi rằng: 

5   “Trước khi hình thành ngươi trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi,

trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi,

và đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”.

6   Tôi liền thưa: “Ôi! Lạy Chúa là Thiên Chúa,

con không biết nói năng, vì con còn là con nít”.

7   Nhưng Chúa phán với tôi: “Ngươi đừng nói: Con còn là con nít;

ngươi sẽ đi đến với những người Ta sẽ sai ngươi đến,

và ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi.

8   Đừng run sợ trước mặt chúng,

vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi”, Chúa phán như vậy.

9   Rồi Chúa đưa tay chạm đến miệng tôi; và Chúa phán với tôi:

“Này, Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi;

10 hôm nay Ta đặt ngươi trên các dân tộc và các vương quốc,

để ngươi nhổ và lật đổ, phá hủy và tiêu diệt,

để ngươi xây dựng và vun trồng”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab+17 (Đ. x. 15)

 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ loan truyền ơn Ngài cứu độ.

 

1 Lạy Chúa, con đã trông cậy Ngài,

và muôn đời con không tủi hổ,

2   vì Ngài công minh, xin cứu nguy và giải thoát con,

xin lắng nghe và ban ơn cứu độ. Đ.

 

3   Xin Chúa nên núi đá trú ẩn,

và nên đồn lũy để cứu độ con,

vì Ngài là sức mạnh, là nơi con nương náu.

4a Lạy Thiên Chúa của con,

xin cứu con khỏi tay phường tội lỗi.  Đ.

 

5   Vì lạy Chúa, Ngài là Đấng con trông đợi,

là niềm hy vọng của con ngay từ hồi niên thiếu.

6ab   Từ thuở sơ sinh, con đã nương tựa vào Ngài,

ngay từ lòng mẹ, Ngài đã là Đấng bảo vệ con.   Đ.

 

15ab Miệng con sẽ loan truyền đức công chính của Chúa

và suốt ngày cao rao ơn Ngài cứu độ.

17   Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dạy con từ hồi niên thiếu,

và đến nay con vẫn cao rao những kỳ công của Ngài.  Đ.

 

Alleluia

 

Alleluia, alleluia. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo là Đức Kitô, tất cả những ai đã gặp Người sẽ tồn tại muôn đời. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 13, 1-9

 

Hạt được một trăm.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Ngày ấy,

1   Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đến ngồi ở bờ biển.

2   Có đám đông dân chúng tụ tập quanh Người

đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi,

còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.

3   Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống.

4   Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất.

5   Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó liền mọc lên,

vì lớp đất không sâu;

6   nên khi mặt trời mọc lên, nó bị cháy nắng,

và vì không đâm rễ sâu, nên bị chết khô.

7   Có hạt rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

8   Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái:

hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi.

9   Ai có tai thì hãy nghe”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang