21/07 - Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/20/2020 6:34:15 PM
48 Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Tôi, ai là anh em Tôi?” 49 Rồi Người đưa tay chỉ các môn đệ và nói: “Này là mẹ và anh em Tôi, 50 vì ai làm theo ý Cha Tôi trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Tôi”.

Mt12_46-50.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Mk 7, 14-15. 18-20

 

Ngài ném xuống đáy biển mọi tội ác của chúng ta.

 

Bài trích sách tiên tri Mikêa

 

14  Lạy Chúa, xin cầm gậy chăn dắt dân Ngài,

là đoàn chiên thuộc gia nghiệp của Ngài,

đang sống cô lập nơi vùng rừng hoang, giữa các khu vườn.

Ước gì họ được chăn dắt tại Basan và Galaát

như trong những ngày xa xưa.

15  Như ngày Chúa ra khỏi đất Ai Cập,

xin tỏ cho chúng con thấy những việc kỳ diệu.

18  Có thần linh nào giống như Ngài, Đấng cất đi điều bất chính,

và bỏ qua lỗi lầm cho số sót gia nghiệp của Ngài?

Ngài không giận dữ luôn mãi, vì Ngài ưa thích lòng nhân từ.

19  Ngài sẽ trở lại và thương xót chúng tôi,

Ngài sẽ giẫm đạp lên những bất công của chúng tôi,

và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển.

20  Xin Ngài đối xử trung tín với Giacob, nhân từ với Abraham

như Ngài đã thề với tổ phụ chúng con từ ngày xa xưa.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 84, 2-4. 5-6. 7-8 (Đ. 8a)

 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lượng từ bi Chúa.

 

2 Lạy Chúa, Chúa dủ thương đất nước của Chúa,

thay đổi phận lưu đày của nhà Giacob.

3 Chúa đã tha tội lỗi cho dân Ngài,

và khỏa lấp mọi lỗi lầm của họ.

4 Chúa đã nén giận hoài, và nguôi cơn thịnh nộ. Đ.

 

5 Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng con,

xin dẫn chúng con về, và nguôi giận chúng con.

6 Chẳng lẽ Chúa giận chúng con luôn mãi,

hay cứ nuôi cơn thịnh nộ ngàn đời sao?Đ.

 

7 Lẽ nào Ngài chẳng đoái lại cho chúng con được sống,

để dân riêng hoan hỉ trong Ngài?

8 Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lượng từ bi Chúa,

và ban ơn cứu độ cho chúng con.  Đ.

 

Alleluia Ga 14, 23

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 12, 46-50

 

Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Này là mẹ và anh em Tôi”.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

46  Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông dân chúng,

thì này: Mẹ và anh em Người đứng bên ngoài tìm cách nói với Người.

47  Có kẻ thưa: “Kìa, mẹ và anh em Thầy

đang đứng bên ngoài tìm cách nói với Thầy”.

48  Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Tôi, ai là anh em Tôi?”

49  Rồi Người đưa tay chỉ các môn đệ và nói:

“Này là mẹ và anh em Tôi,

50  vì ai làm theo ý Cha Tôi trên trời,

người ấy là anh em, chị em và là mẹ Tôi”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang