2016.08.05: Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

8/4/2016 8:31:36 AM Xem: 988 Tác giả:Chưa biết Trình bày:Chưa biết
Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn sẽ được truyền trực tuyến vào lúc 8g30 ngày 4-8-2016
Lên đầu trang