20/11 Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

11/20/2020 4:14:40 PM
45 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !

Lc_19_45-48.jpg

Ca nhập lễ Gr 29,11.12.14

 

Chúa phán : “Ý định của Ta

là làm cho các ngươi được bình an

chứ không phải đau khổ.

Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta,

và Ta sẽ nhận lời,

Ta sẽ đưa các ngươi trở về

từ khắp chốn lưu đày.”

 

Bài đọc 1 Kh 10,8-11

 

Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ và nuốt đi.

 

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

 

8 Tôi là Gio-an, tôi nghe có tiếng từ trời nói với tôi : “Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất.” 9 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi : “Cầm lấy mà nuốt đi ! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong.” 10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng. 11 Và có tiếng bảo tôi : “Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa.”

 

Đáp ca Tv 118,14 và 24.72 và 103.111 và 131 (Đ. c.103)

 

Đ.Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

 

14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng

hơn là được tiền rừng bạc bể.

24 Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,

chỉ bảo con như những người cố vấn.

 

72 Con coi trọng luật Chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

103 Con cảm thấy lời Ngài đã hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

 

111 Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,

vì đó là hoan lạc của lòng con.

131 Con há miệng và con hớp lấy,

vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 10,27

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Lc 19,45-48

 

Các người đã biến Nhà Thiên Chúa thành sào huyệt của bọn cướp.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

45 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !”

 

47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

 

Ca hiệp lễ Tv 72,28

 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,

chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

Lên đầu trang