20/07 - Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/20/2020 6:22:07 PM
39 Người trả lời: “Thế hệ gian ác ngoại tình đòi một dấu lạ; nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào, ngoài dấu lạ tiên tri Jôna. 40 Vì như Jôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm thế nào, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.

Mt12_38-42.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Mk 6, 1-4. 6-8

 

Con người hỡi! Ngươi đã được chỉ bảo đâu là việc Chúa đòi hỏi nơi ngươi.

 

Bài trích sách tiên tri Mikêa

 

1 Các ngươi hãy nghe điều Chúa phán:

“Ngươi hãy trỗi dậy! Hãy đứng trước núi non mà kiện tụng,

chớ gì các đồi nghe tiếng của ngươi.

2 Hỡi các núi, hãy nghe phán quyết của Chúa,

hỡi nền móng địa cầu, hãy lắng tai, vì Chúa phán quyết dân Ngài,

và hạch sách Israel ra tòa. 

3 “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi,

Ta đã làm khổ ngươi điều gì? Hãy trả lời cho Ta.

4 Chính Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập,

đã giải thoát ngươi khỏi nhà nô lệ,

đã sai Môisen, Aaron và Maria đi trước mặt ngươi”.

6 Tôi sẽ tiến dâng thứ gì lên Thiên Chúa cho xứng đáng,

khi tôi quỳ gối trước Thiên Chúa Tối Cao?

Phải chăng tôi sẽ dâng lên Ngài của lễ toàn thiêu

và những con bê một tuổi?

7 Phải chăng Chúa sẽ hài lòng với ngàn cừu đực,

hoặc muôn vạn suối dầu?

Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc tội ác của tôi,

và dâng hoa quả lòng dạ tôi để đền lỗi của chính mình?

8 Hỡi con người, ngươi đã được chỉ bảo điều nào là tốt,

đâu là việc Chúa đòi hỏi nơi ngươi:

Ngươi hãy thực thi công bình, yêu chuộng lòng nhân ái,

và quan tâm bước đi cùng Thiên Chúa ngươi.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21+23 (Đ. 23b)

 

Đ. Ai đi trong đường chính nẻo ngay,

Ta cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

5  “Hãy quy tụ cho Ta các thánh nhân,

những người đã ký kết giao ước với Ta bằng hy lễ”.

6  Và các tầng trời sẽ loan truyền sự công chính của Chúa,

vì Thiên Chúa là vị thẩm phán.Đ.

 

8 Ta trách ngươi không phải về lễ tế,

bởi vì lễ toàn thiêu của ngươi luôn có trước mặt Ta.

9 Ta không nhận bò tơ nhà ngươi mang đến,

cũng không nhận dê béo từ đàn vật của ngươi. Đ.

 

 16bc “Thánh chỉ của Ta, tại sao ngươi kể mãi,

giao ước của Ta, miệng ngươi cứ nhắc hoài?

17  Thực ra, luật Ta truyền thì ngươi ghét bỏ,

lời ta dạy, ngươi vứt lại sau lưng.Đ.

 

21  Ngươi làm thế, chẳng lẽ ta nín thinh,

ngươi tưởng rằng Ta giống ngươi sao chứ?

23  Ai dâng hy lễ tạ ơn, sẽ làm hiển danh Ta,

ai đi trong đường chính nẻo ngay,

Ta cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  Đ.

 

Alleluia x. Tv 94, 8ab

 

Alleluia, alleluia. Hôm nay các bạn đừng cứng lòng, nhưng hãy lắng nghe tiếng Chúa. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 12, 38-42

 

Nữ hoàng phương nam sẽ trỗi dậy kết án thế hệ này.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

38  có mấy luật sĩ và pharisêu nói với Chúa Giêsu rằng:

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”.

39  Người trả lời: “Thế hệ gian ác ngoại tình đòi một dấu lạ;

nhưng sẽ không cho chúng dấu lạ nào, ngoài dấu lạ tiên tri Jôna.

40  Vì như Jôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm thế nào,

Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.

41  Vào ngày phán xét, dân thành Ninivê

sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án chúng,

vì họ đã nghe lời Jôna rao giảng mà sám hối,

nhưng đây còn cao trọng hơn cả Jôna !

42  Vào ngày phán xét, nữ hoàng phương nam

sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án chúng,

vì bà từ tận cùng trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn,

nhưng đây còn cao trọng hơn cả Salômôn!”

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang