19/07 - Chúa nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

7/18/2020 1:11:29 PM
Người đáp: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người; 38 ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Quỷ Dữ. 39 Kẻ thù gieo cỏ lùng là Ma Quỷ; mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các Thiên thần.40 Cũng như người ta thu cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: 41 Con Người sẽ sai các Thiên thần của Người đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác trong nước của Người, 42 rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

parable-weeds.jpg

Ca nhập lễ Tv 53,6.8

 

Này con được Thiên Chúa phù trì,

thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

vì danh Ngài thiện hảo.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I   Kn 12, 13. 16-19

 

Ngài ban ơn thống hối cho kẻ có tội.

 

Bài trích sách Khôn ngoan

 

13 Ngoài Ngài ra không có Thiên Chúa nào khác chăm sóc mọi người,

để Ngài tỏ cho thấy Ngài đã không xét xử bất công.

16 Sức mạnh của Ngài là căn nguyên của công lý,

vì Ngài là Chúa tể mọi sự, nên Ngài đối xử khoan dung với mọi người.

17 Ngài tỏ bày sức mạnh,

khi người ta không tin vào quyền năng tuyệt đối của Ngài;

những kẻ cả gan không nhận biết Ngài, Ngài trị tội ngoan cố.

18 Nhưng vì làm chủ được sức mạnh, Ngài xét xử nhân hậu,

Ngài cai quản chúng tôi với lòng khoan dung lớn lao:

Thật ra chỉ cần Ngài muốn, quyền năng của Ngài ở sẵn ngay bên.

19 Khi hành động như thế, Ngài đã dạy cho dân Ngài biết

người công chính phải có lòng nhân ái.

Ngài đã cho con cái Ngài niềm hy vọng tốt lành,

là Ngài ban ơn thống hối cho kẻ có tội.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 85, 5-6. 9-10. 15-16a (Đ. 5a)

 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.

 

5 Lạy Chúa, vì Chúa êm ái dịu hiền,

giầu lòng từ bi với những ai kêu cầu Ngài.

6   Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện,

và quan tâm đến tiếng con van nài.Đ.

 

9 Lạy Chúa, mọi dân tộc mà Chúa tạo thành

sẽ đến thờ lạy trước nhan Chúa

và họ sẽ tôn vinh danh Ngài,

10   vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu,

chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.  Đ.

 

15 Phần Ngài, lạy Chúa,

Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân ái,

luôn nhẫn nhịn, giầu lòng thương xót và tín trung.

16a   Xin đoái nhìn và xót thương con.   Đ.

 

Bài đọc II Rm 8, 26-27

 

Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả.

 

Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

26 Thần Khí nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta;

vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp,

nhưng chính Thần Khí chuyển cầu cho chúng ta

bằng những tiếng rên xiết khôn tả;

27 Đấng thấu suốt tâm hồn, biết điều Thần Khí ước muốn,

vì Ngài chuyển cầu cho các thánh theo ý Thiên Chúa.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia  x. Mt 11, 25

 

Alleluia, alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Alleluia.

 

Tin Mừng (Bài dài)   Mt 13, 24-43

 

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

24 Chúa Giêsu nói một dụ ngôn khác cho dân chúng:

“Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

25 Trong khi mọi người ngủ,

kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

26 Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

27 Tôi tớ chủ nhà đến nói với ông:

“Thưa ông, ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao?

Vậy từ đâu lại có cỏ lùng?”

28 Ông đáp: “Kẻ thù của ta đã làm như thế”.

Người tôi tớ nói: “Nếu ông muốn, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”.

29 Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng,

các anh làm bật luôn cả rễ lúa.

30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt:

“Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi,

sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta”.

31 Chúa Giêsu lại nói với họ một dụ ngôn khác:

“Nước Trời ví như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình.

32 Nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống;

nhưng khi mọc lên thì lớn hơn các rau cỏ,

và thành cây, đến nỗi chim trời tới nương náu nơi cành nó”.

33 Người lại nói với họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả dậy men”.

34 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với dân chúng.

Người không nói điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn,

35 để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói: “Ta sẽ mở miệng ra nói dụ ngôn,

Ta sẽ loan báo những điều được giấu kín từ lúc tạo thành vũ trụ”.

36 Bấy giờ Chúa Giêsu giải tán dân chúng và trở về nhà.

Các môn đệ đến với Người và thưa:

“Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con”.

37 Người đáp: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người;

38 ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước Trời.

Cỏ lùng là con cái Quỷ Dữ.

39 Kẻ thù gieo cỏ lùng là Ma Quỷ; mùa gặt là ngày tận thế.

Thợ gặt là các Thiên thần.

40 Cũng như người ta thu cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào,

ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy:

41 Con Người sẽ sai các Thiên thần của Người

đi thu tất cả gương xấu

và mọi kẻ làm điều gian ác trong nước của Người,

42 rồi ném chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

43 Bấy giờ người công chính sẽ sáng chói như mặt trời

trong nước của Cha mình. Ai có tai thì hãy nghe”.

 

Đó là Lời Chúa.

  

Tin Mừng (Bài ngắn) Mt 13, 24-30

 

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

24 Chúa Giêsu nói một dụ ngôn khác cho dân chúng:

“Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

25 Trong khi mọi người ngủ,

kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

26 Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

27 Tôi tớ chủ nhà đến nói với ông:

“Thưa ông, ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao?

Vậy từ đâu mà có cỏ lùng?”

28 Ông đáp: “Kẻ thù của ta đã làm như thế”.

Người tôi tớ nói: “Nếu ông muốn, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”.

29 Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng,

các anh làm bật luôn cả rễ lúa.

30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.

Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt:

“Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi,

sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Ðức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoá lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoá lễ vật của Aben. Nhờ đó, hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh Danh Thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 110,4-5

 

Chúa đã truyền tưởng niệm

những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang