18/08 - Thứ Ba Tuần 20 Mùa Thường Niên

8/17/2020 11:19:53 AM
23 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Quả thật, Thầy nói với các con: Người giàu có khó vào được Nước Trời”. 24 Thầy còn bảo các con: “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”.

Mt19_23-30.jpg

Ca nhập lễ  Tv 83,10-11

 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu.

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Ez 28, 1-10

 

Ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Thiên Chúa, thế mà lòng ngươi

coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

 

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

 

1 Có lời Chúa phán với tôi rằng:

2 Hỡi con người, hãy bảo vua Tyrô: Chúa là Thiên Chúa phán thế này:

“Vì lòng ngươi kiêu căng nên ngươi đã nói: “Ta là Thiên Chúa,

Ta ngồi trên ngai tòa các thần ở giữa lòng biển”.

Thật ra ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Thiên Chúa,

thế mà lòng ngươi coi mình ngang hàng với Thiên Chúa!

3 Phải rồi, này ngươi khôn ngoan hơn Đaniel,

không điều bí ẩn nào giấu được ngươi.

4 Nhờ sự khôn ngoan và trí thông minh,

ngươi đã làm ra của cải,

ngươi đã tích trữ vàng bạc trong kho báu.

5 Nhờ khôn ngoan rất mực cùng với tài buôn bán,

ngươi đã gia tăng của cải,

và sinh lòng tự cao vì giàu có”.

6 Vì thế, Chúa là Thiên Chúa phán:

“Bởi lòng ngươi dám tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa,

7 thì đây, Ta sẽ dẫn dân ngoại bang hung bạo nhất trong các dân

đến giày xéo trên ngươi,

chúng sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tuyệt mỹ của ngươi

và làm ô nhơ vẻ huy hoàng của ngươi,

triệt hạ những thành quả tốt đẹp của trí khôn ngươi,

và làm tiêu tan những công trình huy hoàng của ngươi.

8 Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,

và ngươi sẽ chết như những kẻ bị sát hại giữa lòng biển.

9 Liệu ngươi còn dám nói: “Ta là Thiên Chúa”

trước mặt những kẻ giết ngươi,

vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Thiên Chúa

trong tay những kẻ sát hại ngươi?

10     Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì, do tay dân ngoại bang,

vì Ta đây, Ta đã phán.

Chúa là Thiên Chúa phán như thế.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Đnl 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab (Đ. 39c)

 

Đ.  Ta giết chết và Ta làm cho sống.

 

26   Ta đã phán: “Ta sẽ tiêu diệt dân Ta,

làm cho người ta không còn nhớ tới họ nữa.

27ab Nhưng Ta e ngại quân thù ngạo mạn,

đối thủ của họ có cớ kiêu căng.  Đ.

 

27cd Ta sợ chúng nói rằng:

“Bọn ta cao tay hơn,

chẳng có Chúa nào làm hết những điều ấy”.

28   Dân này thật không biết suy xét, chẳng có khôn ngoan.  Đ.

 

30     Làm sao một người đuổi được ngàn người,

và hai người khiến mười ngàn người phải trốn chạy,

nếu không phải vì thần minh của chúng đã bán chúng đi,

và Chúa đã nộp chúng rồi? Đ.

 

35cd Ngày hủy diệt đã gần

và vận hạn chúng đang vội đến.

36ab Chúa sẽ phân xử cho dân Chúa

và xót thương các tôi tớ của Ngài.Đ.

 

Alleluia  2 Cr 8, 9

 

Alleluia, alleluia. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ giầu sang, đã trở nên nghèo khó, để nhờ sự nghèo khó của Người, anh em trở nên giầu có. Alleluia.

 

Tin Mừng    Mt 19, 23-30

 

Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

23     Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

“Quả thật, Thầy nói với các con:

Người giàu có khó vào được Nước Trời”.

24     Thầy còn bảo các con:

“Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có

vào Nước Thiên Chúa”.

25     Nghe vậy, các môn đệ rất kinh ngạc nói rằng:

“Vậy thì ai có thể được cứu độ?”

26     Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói:

“Đối với loài người thì điều đó không thể,

nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”.

27     Bấy giờ ông Phêrô thưa với Người:

“Này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy,

vậy chúng con sẽ được gì?”

28     Chúa Giêsu nói với các ông: “Quả thật, Thầy nói với các con:

các con là những người đã theo Thầy,

thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển,

các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa

mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

29     Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, hoặc anh chị em, cha mẹ, vợ con,

hoặc ruộng nương vì danh Thầy,

sẽ được gấp trăm và được hưởng sự sống đời đời.

30     Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên cuối hết,

và những kẻ cuối hết sẽ nên trước hết.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 129,7

 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô; xin cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang