18/06 - Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

6/18/2020 9:31:28 AM
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

pray.jpg

Ca nhập lễ Tv 26,7.9

 

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa.

Chính Ngài là Đấng phù trợ con,

xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc 1 Hc 48,1-14

 

Ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc và ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.

 

Bài trích sách Huấn ca.

 

1Bấy giờ, ông Ê-li-a xuất hiện,

ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,

lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.

2Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,

và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.

3Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,

và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.

4Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,

ông thật là vinh quang hiển hách !

Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?

5Ông dùng lời của Đấng Tối Cao

mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy,

thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ty.

6Ông đã đẩy các vua vào cõi chết,

và xô người quyền thế xuống khỏi giường.

7Tại núi Xi-nai, ông đã nghe lời khiển trách,

trên núi Khô-rếp, ông đã nghe án trừng phạt.

8Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử,

và xức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông.

9Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,

trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.

10Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,

ông đã được nêu danh,

để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa

trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,

để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,

và tái lập các chi tộc Gia-cóp.

11Phúc cho ai được nhìn thấy ông,

và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,

vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

12Khi ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc,

thì ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.

Suốt đời ông Ê-li-sa,

không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc,

cũng chẳng ai khuất phục được ông.

13Đối với ông, chẳng có gì là quá sức,

ngay cả khi ông đã qua đời,

thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ.

14Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ,

sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng.

 

Đáp ca Tv 96,1-2.3-4.5-6.7 (Đ. c.12a)

 

Đ.Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

 

1Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !2Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là chính trực công minh.

 

3Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thù tứ phía.4Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ ;

 

5Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan

vị Chúa Tể hoàn cầu.6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

7Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang vì những vật hư vô này.

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi !

 

Tung hô Tin Mừng x. Rm 8,15bc

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng : “Áp-ba ! Cha ơi !”. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Mt 6,7-15

 

Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

 

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;

12xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha

cho những người có lỗi với chúng con ;

13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

 

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn; xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

 Ca hiệp lễ Tv 26,4

 

Một điều tôi kiếm tôi xin,

là luôn được ở trong đền Chúa tôi

mọi ngày trong suốt cuộc đời.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích Thánh Thể, là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa; xin cho bí tích này cũng làm cho hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang