17/11 Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri, lễ nhớ bắt buộc

11/16/2020 9:03:24 AM
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.

Lc6_27-38.jpg

Ca nhập lễ Mt 25,34.36.40

 

Chúa nói :

“Hãy đến đây ! Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc,

tôi đau yếu, anh em đã viếng thăm.

Tôi bảo thật anh em :

Điều gì anh em làm

cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của tôi đây

là anh em đã làm cho chính tôi vậy.”

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng kính Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri xin cho tất cả chúng con đây cũng biết ăn ở đạo hạnh noi gương người. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 1 Ga 3,14-18

 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

 

14Anh em thân mến, chúng ta biết rằng :

chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,

vì chúng ta yêu thương anh em.

Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.

15Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.

Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào

có sự sống đời đời ở lại trong nó.

16Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì :

đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.

Như vậy, cả chúng ta nữa,

chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

17Nếu ai có của cải thế gian

và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,

mà chẳng động lòng thương,

thì làm sao tình yêu Thiên Chúa

ở lại trong người ấy được ?

18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

 

Đáp ca Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (Đ. c.2a)

 

Đ.Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa.

 

2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,

câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa

xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

 

4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người.

5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

 

8Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

để giải thoát những ai kính sợ Người.

9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

 

10Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,

vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.

11Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 13,34

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Lc 6,27-38

 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

 

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin ...

 

 Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh, và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa ban cho chúng con gương sáng, nhờ sự hiệp thông với các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc, nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng, và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Ga 15,13

 

Chúa nói : “Không có tình thương nào cao cả

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng

vì bạn hữu của mình.”

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

 

Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó, càng ngay chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin ...

Lên đầu trang