17/08 - Thứ Hai Tuần 20 Mùa Thường Niên

8/16/2020 1:24:54 PM
21 Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy đi bán những gì anh có và đem cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Tôi”. 22 Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi; vì anh có nhiều của cải.

Matthew19_16-22.jpg

Ca nhập lễ Tv 83,10-11

 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu.

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Ez 24, 15-24

 

Êzêkiel sẽ nên điềm báo cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm

đúng như ông đã làm.

 

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

 

15  Có lời Chúa phán với tôi rằng:

16  “Hỡi con người, này Ta sẽ bất ngờ lấy đi niềm vui khỏi mắt ngươi,

ngươi chớ than vãn, kêu la và rơi lệ.

17  Ngươi hãy đau xót âm thầm rên rỉ, đừng tổ chức tang lễ người chết,

nhưng hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy vải che miệng,

cũng đừng dùng thức ăn dành cho người có tang”.

18  Tôi nói với dân chúng vào buổi sáng, thì chiều đến, vợ tôi chết.

Sáng hôm sau tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi.

19  Dân chúng hỏi tôi:

“Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi biết việc ông làm?”

20  Tôi bảo họ: “Có lời Chúa phán cùng tôi rằng:

21  “Hãy nói với nhà Israel: Chúa, Thiên Chúa phán thế này:

“Đây Ta sẽ làm cho thánh điện của Ta ra ô uế,

thánh điện đó là niềm tự hào về sức mạnh của các ngươi,

niềm vui cho mắt các ngươi, mối quan tâm của lòng các ngươi.

Con trai con gái các ngươi còn để lại sẽ ngã gục vì gươm.

22  Bấy giờ các ngươi sẽ làm như tôi đã làm:

không lấy vải che miệng, không ăn thức ăn dành cho người có tang,

23  cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân,

sẽ không than vãn, không khóc lóc.

Các ngươi sẽ suy tàn vì tội ác của các ngươi, và sẽ nhìn nhau mà rên rỉ.

24  Êzêkiel sẽ nên điềm báo cho các ngươi.

Các ngươi cũng sẽ làm đúng như Êzêkiel đã làm.

Khi việc đó xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, là Thiên Chúa”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Đnl 32, 18-19. 20. 21 (Đ. x. 18a)

 

Đ.  Ngươi đã chối bỏ Chúa, Đấng sinh ra ngươi.

 

18Ngươi đã chối bỏ Chúa, Đấng sinh ra ngươi,

và đã quên Chúa, Đấng tạo thành ngươi,

19Chúa đã thấy, và nổi cơn thịnh nộ,

vì con trai con gái các ngươi đã trêu giận Ngài. Đ.

 

20Chúa phán: “Ta sẽ ẩn mặt xa chúng

và xem kết cục chúng sẽ ra sao;

vì đó là dòng giống ngỗ nghịch, và là lũ con bất trung.Đ.

 

21Chúng đã trêu tức Ta

bằng việc thờ vị thần không phải là Thiên Chúa

và làm Ta nổi giận vì thần tượng hư ảo;

nên Ta sẽ chọc giận chúng

bằng việc dùng một dân chẳng phải là dân,

và làm chúng giận dữ bởi một dân ngu dại”.  Đ.

 

Alleluia  Mt 5, 3

 

Alleluia, alleluia. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 19, 16-22

 

Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy đi bán những gì anh có

và anh sẽ có một kho tàng trên trời.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

16  Khi ấy, có một người đến nói với Chúa Giêsu:

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều tốt lành nào để được sống đời đời?”.

Chúa đáp:

17  “Sao anh hỏi tôi về điều tốt lành? Chỉ có một Đấng tốt lành.

Nếu anh muốn vào nơi hằng sống, hãy tuân giữ các điều răn”.

18  Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?”

Chúa Giêsu đáp: “Chớ giết người, chớ ngoại tình,

chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian.

19  Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu mến người thân cận như chính mình”.

20  Người thanh niên thưa lại: “Tất cả những điều đó, tôi đã giữ.

Vậy tôi còn thiếu điều gì nữa?”

21  Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu anh muốn nên trọn lành,

hãy đi bán những gì anh có và đem cho người nghèo,

anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Tôi”.

22  Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi;

vì anh có nhiều của cải.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 129,7

 

Chúa luôn luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Ðức Kitô; xin cho chúng con được trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang