17/07 - Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

7/16/2020 12:41:26 PM
7 Nếu các ông biết được điều này: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội. 8 Vì Con Người là chủ ngày sabbat”.

Mt12_1-8.jpg

Ca nhập lễ Tv 16,15

 

Phần con đây,

nhờ sống công minh chính trực,

nên sẽ được trông thấy mặt Ngài ;

khi thức giấc,

được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I Is 38, 1-6. 21-22. 7-8

 

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt ngươi.

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

Trong những ngày ấy,

1 vua Êzêkia lâm bệnh gần chết.

Tiên tri Isaia, con ông Amos, đi vào gặp vua và nói với vua:

“Chúa phán thế này: Ngươi hãy sắp xếp việc nhà của ngươi,

vì ngươi sẽ chết, chứ không sống”.

2 Vua Êzêkia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Chúa:

3 “Ôi lạy Chúa, xin rủ lòng thương nhớ đến con,

vì con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài

và vì con đã làm điều tốt lành trước nhan Ngài”.

Rồi vua Êzêkia khóc lớn tiếng.

4 Bấy giờ có lời Chúa phán với Isaia rằng:

5 “Hãy đi nói với vua Êzêkia:

“Chúa là Thiên Chúa của Đavid tổ phụ ngươi phán thế này:

Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt ngươi.

Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa.

6 Ta sẽ giải thoát ngươi và thành này khỏi bàn tay vua dân Assyria.

Ta sẽ bảo vệ thành này”.

21 Tiên tri Isaia truyền lấy bánh trái vả và đắp lên chỗ ung nhọt,

và vua được lành bệnh.

22 Vua Êzêkia nói: “Đâu là dấu trẫm sẽ được lên nhà Chúa?”

7 Tiên tri Isaia trả lời: “Đây là dấu Chúa ban cho ngài biết

Chúa sẽ thực hiện điều Chúa đã phán:

8 Này, Ta sẽ cho bóng chỉ độ mặt trời đổ xuống trên đồng hồ của vua Akaz lui lại mười bậc”.

Và mặt trời lui lại mười bậc so với độ chỉ nó đổ xuống.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Is 38, 10. 11. 12abcd. 16 (Đ. 17)

 

Đ.Lạy Chúa, Chúa cứu mạng con khỏi bị diệt vong.

 

10 Tôi nói: “Mới nửa đời người

đã phải đến cửa âm ty,

tôi tìm kiếm những tháng năm còn lại”. Đ.

 

11 Tôi nói: “Tôi sẽ không còn thấy Chúa là Thiên Chúa

nơi đất những người đang sống;

tôi sẽ không còn thấy con người

đang sống giữa trần gian. Đ.

 

12 Nhà tôi ở đã bị bứng lên và chuyển đi xa

như túp lều mục tử;

như thợ dệt, Chúa cuốn đời tôi

và cắt ngang như hàng chỉ.Đ.

 

16 Lạy Chúa, lòng con hy vọng nơi Chúa,

thần trí con đầy tràn sinh lực,

xin thuyên chữa và làm cho con được sống.Đ.

 

Alleluia Ga 10, 27

 

Alleluia, alleluia. Chúa nói: Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 12, 1-8

 

Con Người là chủ ngày sabbat.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

1 Vào ngày sabbat, Chúa Giêsu đi ngang qua đồng lúa;

các môn đệ của Người đói, và bắt đầu bứt gié lúa ăn.

2 Thấy vậy các người pharisêu nói với Người: “Kìa, các môn đệ của Ngài

làm điều không được phép làm trong ngày sabbat”.

3 Người nói với họ: “Các ông không đọc thấy Đavid đã làm gì

khi ông và các thuộc hạ đói sao?

4 Ông đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh trưng hiến,

bánh mà ông và các thuộc hạ không được phép ăn,

chỉ trừ các tư tế mà thôi sao?

5 Hay các ông không đọc thấy trong Lề Luật rằng ngày sabbat,

các tư tế trong đền thờ vi phạm luật sabbat mà không mắc tội đó sao?

6 Tôi bảo cho các ông biết đây còn lớn hơn đền thờ.

7 Nếu các ông biết được điều này:

“Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ”,

chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội.

8 Vì Con Người là chủ ngày sabbat”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

 Ca hiệp lễ Tv 83,4-5

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,

cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con

bên bàn thờ của Chúa.

Phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang