15/08 - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ trọng, Lễ Chính Ngày

8/14/2020 3:01:48 PM
“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.

Lc_1_39-56.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Ma-ri-a là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc 1 Kh 11,19a ; 12,1-6a.10ab

 

Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng.

 

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

 

11 19a Tôi là Gio-an, tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

 

12 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời :

 

“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,

và Đức Ki-tô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16 (Đ. 10b)

 

Đ.  Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua.

 

10bc Hoàng hậu đứng bên hữu đức vua,

trang điểm vàng Ôphia. Đ.

 

11  Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy nhìn và hãy lắng tai,

hãy quên dân tộc và nhà thân phụ;

12ab  Đức Vua sủng ái dung nhan.

Vì chính Ngài là Chúa của tôn nương, hãy thờ lạy Ngài.   Đ.

 

16  Được dẫn bước trong vui mừng hoan hỉ,

họ tiến vào cung điện Đức Vua.   Đ.

 

Bài đọc II   1Cr 15, 20-27

 

Người đầu tiên là Đức Kitô; sau đó là những người thuộc về Đức Kitô.

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô

 

Anh em thân mến,

20  Giờ đây, Đức Kitô sống lại từ cõi chết

là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc.

21  Vì sự chết đến qua một người,

thì sự sống lại của kẻ chết cũng đến qua một người:

22  cũng như nơi Ađam mọi người đều chết,

thì nơi Đức Kitô, mọi người cũng được ban cho sự sống.

23  Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình: Người đầu tiên là Đức Kitô;

sau đó là những người thuộc về Đức Kitô, vào ngày Người lại đến.

24  Rồi sẽ đến lúc cùng tận,

khi Người trao vương quốc lại cho Thiên Chúa là Cha,

và tiêu diệt mọi thủ lãnh, mọi quyền bính và thế lực.

25  Nhưng Người còn phải cai trị

cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi quân thù dưới chân Người.

26  Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết;

27  vì Thiên Chúa đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Nhưng khi nói: “Mọi sự quy phục”,

thì dĩ nhiên phải trừ ra Đấng đã bắt mọi sự quy phục Người.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia

 

Alleluia, alleluia. Đức Maria được đưa lên trời; đạo binh các Thiên thần mừng rỡ hân hoan. Alleluia.

 

Tin Mừng   Lc 1, 39-56

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:


“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

 

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

 

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

 

Đó là lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Ðức Ma-ri-a hồn xác về trời. Vì lời Người cầu thay nguyện giúp xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Lời tiền tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Hôm nay, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, trong ngày lễ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang