15/07 - Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

7/14/2020 10:08:13 AM
25 “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn.

Mt11_25-27.jpg

Ca nhập lễ Tv 16,15

 

Phần con đây,

nhờ sống công minh chính trực,

nên sẽ được trông thấy mặt Ngài ;

khi thức giấc,

được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I  Is 10, 5-7. 13-16

 

Cái rìu lại huênh hoang chê kẻ cầm nó mà chặt sao?

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

5 Chúa phán thế này: Khốn thay Assur, ngọn roi tức giận của Ta,

cây gậy thịnh nộ của Ta được đặt trong tay Ta.

6 Ta phái nó đến với một dân nghịch đạo,

Ta truyền nó tới chống lại dân làm Ta nổi giận,

để nó cướp bóc và tranh nhau chiến lợi phẩm,

để nó giày đạp như bùn ngoài đường.

7 Nhưng nó chẳng nghĩ như vậy, lòng nó không suy như thế;

vì nó chỉ để tâm phá hủy và tiêu diệt các dân cho thật nhiều.

13  Quả vậy nó nói: “Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động,

nhờ óc khôn ngoan của ta, ta xử sự minh mẫn.

Ta đã xóa bỏ ranh giới các dân tộc, và chiếm đoạt kho báu của chúng.

Như một người có uy quyền, ta triệt hạ những kẻ ngồi trên cao;

14  tay ta tóm lấy của cải chư dân như người ta bắt tổ chim.

Như người ta lượm trứng bỏ rơi, ta đây thu phục mọi nước thế gian,

không con nào vỗ cánh, hoặc há mỏ kêu chim chíp”.

15  Cái rìu lại huênh hoang chê kẻ cầm nó mà chặt sao?

Cái cưa lại coi mình hơn người sử dụng nó sao?

Như thể ngọn roi kéo được người cầm nó lên,

như cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ.

16  Vì thế Chúa Tể, Chúa các đạo binh,

sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó ra gầy yếu.

Dưới vỏ vinh quang của nó,

một trận hỏa hoạn lớn sẽ bùng lên, như đám lửa thiêu.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (Đ. 14a)

 

Đ. Chúa sẽ không xua đuổi dân Chúa.

 

5 Lạy Chúa, chúng chà đạp dân Chúa,

và uy hiếp gia nghiệp của Ngài.

6 Chúng tàn sát quả phụ, ngoại kiều

và giết hại cô nhi.Đ.

 

7 Chúng nói: “Chúa đâu thấy,

và Thiên Chúa nhà Giacob cũng chẳng có hay”.

8 Hỡi đồ ngu xuẩn trong dân, hãy nhận biết,

lũ khờ dại bao giờ mới nên khôn? Đ.

 

9 Đấng gắn đôi tai, há chẳng biết nghe,

Đấng nặn cắp mắt, há không nhìn thấy?

10Đấng sửa trị chư dân,

dạy con người hiểu biết, há không trừng phạt? Đ.

 

14Vì Chúa sẽ không xua đuổi dân Chúa

và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài.

15Việc xét xử sẽ lại theo công lý,

và mọi người lòng ngay đều sẽ tuân theo. Đ.

 

Alleluia x. Mt 11, 25

 

Alleluia, alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 11, 25-27

 

Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy,

mà lại mặc khải cho những người bé mọn.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng:

25  “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha,

vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái

biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn.

26  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27  Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta;

không ai biết Con, trừ ra Cha

và cũng không ai biết Cha,

trừ ra Con và người mà Con muốn mặc khải cho.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 83,4-5

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,

cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con

bên bàn thờ của Chúa.

Phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang