15 phẩm tính của tình yêu theo thánh Phaolô

5/1/2022 7:05:28 AM
Trong “bài ca về đức mến” của mình, thánh Phaolô đã miêu tả 15 đặc điểm của tình yêu đích thực. 15 phẩm tính cần phải thực hiện mỗi ngày (đối với vợ chồng, con cái và tha nhân…) để yêu thương như Chúa đã yêu thương.

duc-men.jpg

Tình yêu tuôn trào từ trái tim của Chúa để trở thành đường chân trời cho mọi cuộc sống con người. Thánh Gioan khuyên nhủ: “chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” ( 1 Ga 4,7). Mọi người đều được mời gọi yêu thương, như thánh Têrêxa thành Lisieux đã khám phá ra: “cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy ơn gọi của tôi: ơn gọi của tôi là tình yêu”.

Tình yêu được áp dụng cho hết thảy mọi người: đối với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Cần phải biết tình yêu thực sự là gì. Thánh Phaolô đảm nhận việc tìm ra những đặc điểm chính – tám điểm tiêu cực và bảy điểm tích cực – trong đoạn Kinh thánh nổi tiếng được gọi là “Bài ca về đức mến” (1Cor 13), khi nhấn mạnh rằng đó là một trong các nhân đức quan trọng nhất: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”. Nó định hướng và hoàn thiện các nhân đức khác:

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.

Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”.

1 Cor 13

Làm thế nào để thực hành tình yêu đích thực, thứ tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa? Mời bạn khám phá lại 15 phẩm tính của tình yêu theo thánh Phaolô.

Đức mến thì :

nhẫn nhục,

hiền hậu,

không ghen tương,

không vênh vang,

không tự đắc,

không làm điều bất chính,

không tìm tư lợi,

không nóng giận,

không nuôi hận thù,

không mừng khi thấy sự gian ác,

nhưng vui khi thấy điều chân thật.

tha thứ tất cả,

tin tưởng tất cả,

hy vọng tất cả,

chịu đựng tất cả.

Mathilde De Robien

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

(gpquinhon.org/ aleteia.org)

Lên đầu trang