14/08 - Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo, Lễ nhớ

8/13/2020 7:43:53 PM
“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

love.jpg

Ca nhập lễ x. Mt 25,34.36.40

 

Chúa nói :

“Hãy đến đây ! Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc !

Tôi bảo thật anh em :

Điều gì anh em làm

cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của tôi đây

là anh em đã làm cho chính tôi vậy.”

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, nhờ Chúa ban ân sủng thánh linh mục tử đạo Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Ðức Nữ Trinh vô nhiễm. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để danh Chúa được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin ...

 

 Bài đọc 1 1 Ga 3,13-18

 

Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

 

13Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,

nếu thế gian ghét anh em.

14Chúng ta biết rằng :

chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,

vì chúng ta yêu thương anh em.

Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.

15Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.

Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào

có sự sống đời đời ở lại trong nó.

16Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì :

đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.

Như vậy, cả chúng ta nữa,

chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

17Nếu ai có của cải thế gian

và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,

mà chẳng động lòng thương,

thì làm sao tình yêu Thiên Chúa

ở lại trong người ấy được ?

18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

 

Đáp ca Tv 115,10-11.12-13.16-17 (Đ. c.15)

 

Đ.Đối với Chúa thật là đắt giá

cái chết của những ai trung hiếu với Người.

 

10Tôi đã tin cả khi mình đã nói :

“Ôi nhục nhã ê chề !”11Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :

“Mọi người đều giả dối !”Đ.

 

12Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ

vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

13Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Đ.

 

16Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,

tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,

xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

17Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,

và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.Đ.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 12,25

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng Ga 15,12-16

 

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

12 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

 

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.”

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng và lời chúng con tha thiết cầu nguyện, ước gì chúng con biết noi gương thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê mà sẵn sàng hiến dâng cho Chúa ngay cả mạng sống mình. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng các Thánh Tử Ðạo

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Ðức Ki-tô, máu của Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê tử đạo đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

 Ca hiệp lễ Ga 15,13

 

Chúa nói : “Không có tình thương nào cao cả

hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể để thêm sức mạnh cho chúng con. Xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt lòng thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê khi thánh nhân tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin Chúa là Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang