14 TUỔI TỬ ĐẠO VÌ DANH CHÚA KITÔ

2/26/2016 1:16:53 PM

Mexico, một thời - Nhớ lại :

Công Giáo bị bách hại triền miên.

Đó đây kháng chiến nổi lên,

Chiến đấu bảo vệ Đức Tin của mình.

Bạo quyền càng quyết tình bắt bớ.

Những cực hình man rợ chẳng từ.

Nhưng vì Danh Chúa Jesus,

Dẫu phải hiến mạng, chẳng lo sợ gì !

Em Jose Luis Sanchez

14 tuổi khí tiết hiên ngang.

Bị bắt, quyết chẳng quy hàng !

Chúng cắt da thịt dưới lòng bàn chân.

Rải muối, bắt đi trên - hành hạ !

Giục hô : "Đả đảo Chúa Jesus !"

Nhưng tất cả đều bất ngờ,

Em : "Vạn tuế Vua Kitô !" không ngừng.

Bọn hung đồ điên khùng tức giận !

Giơ súng lên chúng bắn gục Em.

Tấm gương Chí Dũng Gan Bền,

Xác Em nằm đó ! Hồn lên Thiên Đàng !

Năm một ngàn chín trăm hai tám (1928)

Người thiếu niên Dũng cảm Can trường :

Mọi cực hình vẫn xem thường !

Tuyên xưng Danh Thánh, mẫu gương tuyệt vời !!!

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang