14 tấm hình chúng ta không mong được nhìn thấy của ĐGH Phanxicô

1/9/2014 8:18:09 PM
Chúng ta không mong được nhìn thấy những tấm hình này hôm qua, nhưng nó đã cho chúng ta phải suy nghĩ

Pope01.jpg

Pope02.jpg

Pope03.jpg

Pope04.jpg

Pope05.jpg

Pope06.jpg

Pope07.jpg

Pope08.jpg

Pope09.jpg

Pope10.jpg

Pope11.jpg

Pope12.jpg

Pope13.jpg

Pope14.jpg


Jos. Tú Nạc, NMS Sưu Tầm

Lên đầu trang