14 Giám Mục Malaysia-Singapore-Brunei viếng Toà Thánh

2/11/2018 1:00:19 PM
14 Giám Mục thuộc Hội đồng Giám Mục liên quốc gia Malaysia-Singapore-Brunei đã có chuyến viếng thăm Ad Limina đến Toà Thánh vào ngày 8/2/2018, theo nghĩa vụ mà Giáo luật đòi hỏi với các Giám Mục trên toàn thế giới 5 năm viếng Tông Toà 1 lần.

Malaysia-Singapore-Brunei.jpg

Ba quốc gia này có tổng cộng 1 triệu 174 nghìn tín hữu Công Giáo: Malaysia có 850 nghìn, Singapore 303 nghìn, và Brunei 21 nghìn tín hữu.

 

Hội đồng Giám Mục liên quốc gia đã báo lại vị thế của Giáo Hội ở các quốc gia này, cũng như các hoạt động mà Giáo Hội thực hiện, bao gồm mục vụ giới trẻ, chăm sóc y tế, và truyền thông thông tin.

 

Trong số 14 Giám Mục trên, có 12 Giám Mục và Tổng Giám Mục của Malaysia, 1 Tổng Giám Mục của tiểu đảo quốc Singapore, và 1 Đại diện Tông Toà của Brunei.

 

Theo Zenit

Gioakim Nguyễn lược dịch

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang