13/08 - Thứ Năm Tuần 19 Mùa Thường Niên

8/12/2020 1:13:34 PM
“Thưa Thầy, khi người anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho người ấy mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” 22 Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Mt18_21-19_1.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin …

 

Ca nhập lễ Tv 73,20.19.22.23

 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,

đừng mãi mãi bỏ rơi

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

Lạy Thiên Chúa,

xin đứng lên biện hộ cho Ngài.

Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

 

Bài đọc I   Ez 12, 1-12

 

Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng.

 

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

 

1   Có lời Chúa phán với tôi rằng:

2   “Hỡi con người, ngươi đang trú ngụ giữa một nhà phản loạn,

chúng có mắt để thấy mà không thấy,

có tai để nghe mà không nghe, vì đó là nhà phản loạn.

3   Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành lý di cư

và hãy di cư giữa ban ngày, trước mặt chúng.

Ngươi sẽ di cư từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng,

để may ra chúng nhận thấy mình là nhà phản loạn.

4   Ngươi sẽ đem hành lý của ngươi ra ngoài

như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng,

rồi chiều đến ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư ra đi.

5   Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra.

6   Trước mặt chúng, ngươi sẽ vác hành lý trên vai và mang đi lúc trời tối. Ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở,

vì Ta đã làm cho ngươi thành điềm báo cho nhà Israel”.

7   Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi:

giữa ban ngày tôi đem hành lý của tôi ra ngoài

như hành lý của người di cư, và chiều đến, tôi khoét vách,

rồi lúc trời tối, tôi vác hành lý trên vai mang đi trước mặt dân chúng.

8   Vào buổi sáng có lời Chúa phán với tôi rằng:

9   “Hỡi con người, chớ thì nhà Israel, nhà phản loạn,

đã chẳng nói với ngươi: “Ông làm gì vậy?”

10 Ngươi hãy bảo chúng: “Chúa, Thiên Chúa phán thế này:

“Đó là gánh nặng đè trên ông hoàng ở Giêrusalem,

và trên toàn thể nhà Israel ở trong thành.

11 Ngươi hãy nói: “Tôi là điềm báo cho các ông.

Tôi đã làm thế nào thì cũng xảy ra cho họ như vậy:

họ sẽ bị phát lưu và đi đày.

12 Và ông hoàng đang ở giữa họ

sẽ mang hành lý trên vai lúc trời tối và ra đi;

họ sẽ khoét vách cho ông chui ra;

ông che kín mặt để mắt khỏi nhìn thấy xứ sở”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 77, 56-57. 58-59. 61-62 (Đ. x. 7c)

 

Đ.  Chúng ta đừng quên lãng những việc Chúa làm.

 

56   Chúng đã thử thách và chọc giận Thiên Chúa cao cả,

chúng không tuân giữ các huấn lệnh của Ngài.

57 Như cha ông, chúng xa lìa và phản bội,

tráo trở như cây cung lệch hướng. Đ.

 

58   Chúng lập đàn nơi cao mà chọc giận Thiên Chúa,

lại thờ ngẫu tượng khiến Chúa phải ghen tuông.

59   Chúa đã nghe biết, nổi cơn thịnh nộ

và dứt khoát loại bỏ Israel. Đ.

 

61   Chúa đã để mặc cho uy lực của Ngài bị giam cầm,

và đã trao vinh quang Ngài vào tay quân thù.

62   Ngài phó mặc dân Ngài cho gươm giáo

và nổi giận với gia nghiệp của Ngài. Đ.

 

Alleluia Tv 118, 135

 

Alleluia, alleluia. Xin chiếu tỏa ánh tôn nhan trên tôi tớ Chúa và dạy bảo con huấn lệnh của Ngài. Alleluia.

 

Tin Mừng   Mt 18, 21 – 19, 1

 

Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

18,21   Khi ấy, ông Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng:

“Thưa Thầy, khi người anh em xúc phạm đến con,

con phải tha thứ cho người ấy mấy lần. Có phải đến bảy lần không?”

22 Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,

nhưng đến bảy mươi lần bảy.

23 Cũng vậy, Nước Trời giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.

24 Khi nhà vua bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến vua

một người mắc nợ mười ngàn nén vàng.

25 Người này không có gì để trả,

nên chủ ra lệnh bán anh ta,

vợ con và tất cả tài sản của anh ta để trả nợ.

26 Người đầy tớ liền sấp mình xuống đất bái lạy ông và thưa rằng:

“Xin khoan giãn cho tôi, tôi sẽ trả cho ngài tất cả”.

27 Ông chủ chạnh lòng thương,

thả người đầy tớ ấy về và tha nợ cho anh ta.

28 Vừa đi ra,

tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ anh ta một trăm đồng bạc,

anh ta liền tóm lấy, bóp cổ mà bảo: “Hãy trả nợ cho ta”.

29 Người bạn liền sấp mình xuống đất van xin rằng:

“Xin khoan giãn cho tôi, tôi sẽ trả nợ cho anh”.

30 Nhưng anh ta không chịu, bắt người bạn tống vào ngục,

cho đến khi trả nợ xong.

31 Chứng kiến cảnh tượng đó, các bạn y rất khổ tâm,

liền đi thuật với chủ tất cả sự việc đã xảy ra.

32 Bấy giờ chủ đòi người ấy đến và bảo:

“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi,

vì ngươi đã van xin ta;

33 còn ngươi, sao không chịu thương xót bạn ngươi

như ta đã thương xót ngươi?”.

34 Chủ nổi giận, trao anh ta cho lý hình cho đến khi anh ta trả hết nợ.

35 Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế,

nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

19,1  Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong,

Người bỏ Galilêa đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin …

 

Lời Tiền Tụng

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 147,12.14

 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang