13/07 - Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

7/12/2020 3:20:25 PM
“Các con đừng tưởng rằng Thầy đến để đem bình an cho thế gian; Thầy đến không để đem bình an, nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: 36 Và kẻ thù của người ta là những người trong nhà.

Mt10_34-11_1.jpg

Ca nhập lễ Tv 16,15

 

Phần con đây,

nhờ sống công minh chính trực,

nên sẽ được trông thấy mặt Ngài ;

khi thức giấc,

được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.

 

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I (năm II) Is 1, 10-17

 

Các ngươi hãy tắm rửa,

hãy đưa xa khuất mắt Ta những hành vi xấu xa của các ngươi.

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

10 Hỡi các thủ lãnh của dân thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa;

hỡi dân thành Gômôra,

hãy lắng tai đón nhận lề luật của Thiên Chúa chúng ta.

11 Chúa phán: “Hy lễ của các ngươi nhiều đi nữa có nghĩa lý gì với Ta?

Ta phát ngấy lễ toàn thiêu cừu đực và mỡ bê;

Ta không thích máu bò, máu chiên, máu dê.

12 Khi các ngươi đến trước mặt Ta, ai đòi các ngươi dâng những thứ ấy,

khiến các ngươi đi lại trong tiền đình của Ta?

13 Đừng dâng hy lễ vô ích nữa; khói hương chỉ làm Ta kinh tởm;

ngày trăng non, ngày sabbat và ngày đại hội;

Ta không chịu được tội ác, rồi lễ hội linh đình;

14 hồn Ta chán ghét các ngày trăng mới và đại lễ của các ngươi,

chúng thành gánh nặng cho Ta, Ta chịu hết nổi.

15 Khi các ngươi dang tay, Ta không thèm nhìn đến các ngươi;

dẫu các ngươi đọc nhiều kinh, Ta cũng không nhậm lời,

vì tay các ngươi dính đầy máu.

16 Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy,

hãy đưa cho khuất mắt Ta những tư tưởng xấu xa của các ngươi,

đừng làm điều ác nữa,

17 hãy học làm điều lành:

Hãy tìm kiếm sự công chính, hãy trợ giúp kẻ bị áp bức,

xét xử công bằng cho trẻ mồ côi, bênh vực người góa bụa.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21+23 (Đ. 23b)

 

Đ. Ai đi trong đường chính nẻo ngay, 

Ta cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.


8   Ta trách ngươi không phải về lễ tế,

bởi vì lễ toàn thiêu của ngươi luôn có trước mặt Ta.

9   Ta không nhận bò tơ nhà ngươi mang đến,

cũng không nhận dê béo từ đàn vật của ngươi.   Đ.

 

16bc “Thánh chỉ của Ta, tại sao ngươi kể mãi,

giao ước của Ta, miệng ngươi cứ nhắc hoài?

17 Thực ra, luật Ta truyền thì ngươi ghét bỏ,

lời ta dạy, ngươi vứt lại sau lưng. Đ.

 

21 Ngươi làm thế, chẳng lẽ ta nín thinh,

ngươi tưởng rằng Ta giống ngươi sao chứ?

23 Ai dâng hy lễ tạ ơn, sẽ làm hiển danh Ta,

ai đi trong đường chính nẻo ngay,

Ta cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  Đ.

 

Alleluia Mt 5, 10

 

Alleluia, alleluia. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ. Alleluia.

 

Tin Mừng   Mt 10, 34 – 11, 1

 

Thầy đến không để đem bình an, nhưng đem gươm giáo.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy,

10,34   Chúa Giêsu nói với các tông đồ:

“Các con đừng tưởng rằng Thầy đến để đem bình an cho thế gian;

Thầy đến không để đem bình an, nhưng đem gươm giáo.

35 Vì Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình,

con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình:

36 Và kẻ thù của người ta là những người trong nhà.

37 “Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy;

ai yêu mến con trai hoặc con gái hơn Thầy

thì không xứng đáng với Thầy;

38 và ai không vác thập giá mình mà theo Thầy

thì không xứng đáng với Thầy.

39 Ai cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất,

và ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, sẽ tìm lại được nó.

40 Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy:

Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 Ai đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri,

sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri;

ai đón tiếp người công chính với danh nghĩa là người công chính,

sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.

42 Ai cho một trong những người bé mọn này

uống chỉ một chén nước lã với danh nghĩa là môn đệ,

quả thật Thầy nói cho các con:

Người ấy không mất phần thưởng của mình đâu”.

11,1  Sự việc xảy ra là,

sau khi Chúa Giêsu truyền dạy cho Mười Hai môn đệ của Người xong,

Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của họ.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Ca hiệp lễ Tv 83,4-5

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,

cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con

bên bàn thờ của Chúa.

Phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang