12/08 - Thứ Tư Tuần 19 Mùa Thường Niên

8/11/2020 11:37:37 AM
19 Thầy cũng nói với các con: nếu hai người trong các con ở dưới đất hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau nhân danh Thầy, Thì Thầy ở giữa họ”.

Mt_18_15-20.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

 Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin ...

 

Ca nhập lễ Tv 73,20.19.22.23

 

Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,

đừng mãi mãi bỏ rơi

mạng sống dân nghèo khổ của Ngài.

Lạy Thiên Chúa,

xin đứng lên biện hộ cho Ngài.

Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

 

Bài đọc I  Ez 9, 1-7; 10, 18-22

 

Hãy ghi chữ thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm

của thành Giêrusalem.

 

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

 

9,1 Bấy giờ Chúa nói lớn tiếng vào tai tôi:

“Những kẻ trừng phạt thành đã đến gần,

mỗi người cầm trong tay khí cụ giết chóc”.

2 Và này có sáu người đến bằng lối cửa trên, hướng về phía bắc,

mỗi người cầm trong tay khí cụ tàn sát.

Giữa họ có một người mặc áo vải gai, mang tráp ký lục ở thắt lưng.

Họ tiến vào và đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng.

3 Vinh quang của Thiên Chúa Israel đang ngự trên tòa kêrubim

liền từ đó cất lên, đi về phía ngưỡng cửa Đền Thờ.

Chúa gọi kẻ mặc áo vải gai, ngang lưng mang tráp ký lục.

4 Chúa phán với người ấy: “Hãy đi qua giữa thành và giữa Giêrusalem,

ghi dấu chữ thập lên trán những người rên rỉ khóc than

về tất cả những việc ghê tởm đang xảy ra trong thành”.

5 Tôi lại nghe Chúa nói với những người kia:

“Hãy theo người ấy đi qua thành mà đánh giết.

Đừng để mắt thương hại, đừng tỏ lòng khoan dung:

6 Người già, thanh niên, thiếu nữ, cũng như trẻ con, đàn bà,

các ngươi hãy giết cho sạch,

nhưng đừng giết những người mang chữ thập trên trán.

Hãy bắt đầu từ nơi thánh của Ta”.

Thế là họ bắt đầu từ người già đang đứng trước Đền Thờ.

7 Người lại phán với họ: “Hãy làm cho Đền Thờ ra ô uế,

hãy chất đầy xác chết nơi tiền đình. Hãy đi đi!”.

Họ ra đi giết tất cả những người ở trong thành.

10,18Vinh quang của Chúa từ ngưỡng cửa Đền Thờ đi ra

và dừng lại trên các kêrubim.

19  Các kêrubim cất cánh bay lên khỏi mặt đất ngay trước mặt tôi;

khi các vị đi ra, các bánh xe cũng lăn theo.

Vinh quang Chúa dừng lại ở lối vào cửa đông Đền Thờ,

và vinh quang của Thiên Chúa Israel ngự nơi các vị ấy.

20  Đó là các sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Israel,

tại sông Chôbar, và bây giờ tôi hiểu đó là các kêrubim.

21  Mỗi kêrubim có bốn mặt và bốn cánh,

và dưới cánh có cái gì giống như bàn tay con người.

Mặt các vị ấy giống những khuôn mặt tôi đã thấy gần sông Chôbar.

Mỗi vị cứ tiến thẳng về phía trước.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6 (Đ. 4b)

 

Đ.  Vinh quang Chúa vượt trên các tầng trời.

 

1  Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi,

hãy ca ngợi danh Chúa,

2  nguyện danh Chúa được chúc tụng

từ bây giờ và cho đến muôn đời.Đ.

 

3  Từ bình minh đến hoàng hôn,

danh Chúa thật đáng ca ngợi.

4  Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Ngài vượt trên các tầng trời.Đ.

 

5  Nào ai được như Chúa, Thiên Chúa chúng ta,

Đấng ngự trên nơi cao thẳm,

6  và nghiêng mình đoái trông khắp cả đất trời. Đ.

 

Alleluia 2Cr 5, 19

 

Alleluia, alleluia. Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với chính Ngài trong Đức Kitô, và đã đặt nơi chúng tôi lời giao hòa. Alleluia.

 

Tin Mừng Mt 18, 15-20

 

Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em của con.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

15  “Nếu anh em con phạm tội, hãy đi sửa dạy nó, riêng con với nó thôi.

Nếu nó nghe, thì con đã lợi được người anh em.

16  Nếu nó không nghe, hãy đem theo một hoặc hai người nữa,

để mọi việc được giải quyết nhờ lời của hai hoặc ba nhân chứng.

17  Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn;

và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn,

hãy kể nó như người ngoại hay như người thu thuế.

18  Quả thật, Thầy nói với các con:

những gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc,

và những gì các con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi.

19  Thầy cũng nói với các con:

nếu hai người trong các con ở dưới đất hợp lời cầu xin bất cứ điều gì,

Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho.

20  Vì ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau nhân danh Thầy,

thì Thầy ở giữa họ”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

 Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng  

 

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

 Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Ðấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con/ điều Chúa quý mến nơi Con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng.

 

 Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể Thiên thầnvà các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Ca hiệp lễ Tv 147,12.14

 

 Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

 Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

 Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang