12/07 - CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Năm A

7/11/2020 8:51:00 AM
“Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống. 4Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất. 5Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó liền mọc lên, vì lớp đất không sâu; 6nên khi mặt trời mọc lên, nó bị cháy nắng, và vì không đâm rễ sâu, nên bị chết khô. 7Có hạt rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái: Hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi. 9Ai có tai thì hãy nghe”.

Mt13_1-23.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc I  Is 55, 10-11

 

Mưa làm cho đất nẩy mầm.

 

Bài trích sách tiên tri Isaia

 

Chúa phán thế này:

10 Cũng như mưa và tuyết từ trời rơi xuống, sẽ không trở lên lại nữa,

nhưng tưới đẫm, thấm sâu vào đất và làm đất nảy mầm,

cung cấp cho người gieo có hạt giống và người ta có bánh ăn,

11 cũng thế, lời xuất khỏi miệng Ta, sẽ không trở về với Ta vô hiệu,

nhưng sẽ thực hiện điều Ta muốn

và thành công trong những việc Ta giao phó.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca  Tv 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (Đ. Lc 8, 8)

 

Đ. Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả.

 

10   Chúa đã viếng thăm trái đất và thương tưới gội;

khiến trở nên phì nhiêu màu mỡ.

Sông ngòi của Chúa đầy tràn nước;

Ngài dọn sẵn lúa thóc cho con người.   Đ.

 

10e  Ngài dọn sẵn ruộng đất,

11   dẫn nước tưới luống cày, san bằng mô đất cao;

cho mưa rơi mềm đất, chúc phúc cho hạt nảy mầm. Đ.

 

12   Quanh năm đầy phúc lộc Chúa ban,

mỗi bước Ngài đi tuôn tràn màu mỡ.

13   Đồng cỏ hoang nước chảy đầm đìa

và núi đồi mặc lấy xiêm y hoan hỉ. Đ.

 

14   Chiên cừu phủ kín nương đồng,

lúa mì ngập tràn thung lũng,

khắp nơi vang tiếng hát hò.  Đ.

 

Bài đọc II Rm 8, 18-23

 

Các thụ tạo ngóng trông sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa.

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma

 

Anh em thân mến,

18 Tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này

không thể sánh với vinh quang sẽ được mặc khải cho chúng ta.

19 Thật vậy, sự mong đợi của loài thụ tạo là mong đợi

sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa.

20 Các thụ tạo đã phải tùng phục cảnh hư ảo,

không phải vì chúng muốn như vậy,

nhưng vì Đấng đã bắt chúng phải tùng phục, với hy vọng

21 là chính các thụ tạo sẽ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ sự hư nát,

để vào sự tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa.

22 Vì chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ,

mọi thụ tạo vẫn cùng rên xiết và đau đớn nỗi đau sinh con;

23 nhưng không phải chỉ các thụ tạo,

cả chúng ta là những người hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần,

chúng ta vẫn rên xiết nơi chúng ta

trong khi mong đợi ơn làm nghĩa tử,

là sự cứu chuộc của thân xác chúng ta.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Alleluia

 

Alleluia, alleluia. Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo là Đức Kitô, tất cả những ai đã gặp Người sẽ tồn tại muôn đời. Alleluia.

 

Tin Mừng (Bài dài)  Mt 13, 1-23

 

Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Ngày ấy,

1Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đến ngồi ở bờ biển.

2Có đám đông dân chúng tụ tập quanh Người

đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi,

còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.

3Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống.

4Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất.

5Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó liền mọc lên,

vì lớp đất không sâu;

6nên khi mặt trời mọc lên, nó bị cháy nắng,

và vì không đâm rễ sâu, nên bị chết khô.

7Có hạt rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

8Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái:

Hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi.

9Ai có tai thì hãy nghe”.

10 Các môn đệ đến gần Người và thưa rằng:

“Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?”

11 Người đáp:

“Bởi vì các con đã được ban cho biết các mầu nhiệm Nước Trời,

còn họ thì không.

12 Ai có, thì ban thêm cho họ được dư dật;

còn kẻ không có, thì cả cái họ đang có cũng bị lấy đi.

13 Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ:

Vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe và cũng không hiểu;

14 thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ:

“Các ngươi cố nghe mà không hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy.

15 Vì lòng dân này đã ra chai đá,

họ đã miễn cưỡng nghe, nhắm mắt lại kẻo mắt thấy, tai nghe

và lòng hiểu được mà hoán cải, và Ta lại chữa lành họ”.

16 Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy

và phúc cho tai các con vì được nghe.

17 Quả thật, Thầy nói với các con:

Nhiều tiên tri và nhiều người công chính

đã mong thấy điều các con thấy mà không được thấy;

mong nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe!

18 Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống.

19 Kẻ nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu,

Quỷ Dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng người ấy;

đó là kẻ được ví như hạt gieo bên vệ đường.

20 Kẻ được ví như hạt gieo trên đá sỏi

là kẻ khi nghe Lời thì lập tức vui mừng đón nhận,

21 nhưng không đâm rễ sâu trong mình,

đó là kẻ nông nổi nhất thời;

nên khi gian nan hay bách hại xảy đến vì Lời, lập tức nó vấp ngã.

22 Kẻ thuộc hạng gieo vào bụi gai, là kẻ nghe Lời,

nhưng nỗi lo lắng việc đời, lòng ham mê giầu sang,

bóp nghẹt Lời khiến không sinh hoa kết quả được.

23 Còn kẻ được ví như hạt gieo trên đất tốt,

là kẻ nghe Lời và hiểu, nên sinh hoa kết quả,

kẻ được một trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Tin Mừng (Bài ngắn) Mt 13, 1-9

 

Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

Ngày ấy,

1Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đến ngồi ở bờ biển.

2Có đám đông dân chúng tụ tập quanh Người

đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi,

còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.

3Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống.

4Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời đến ăn mất.

5Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất, nó liền mọc lên,

vì lớp đất không sâu;

6nên khi mặt trời mọc lên, nó bị cháy nắng,

và vì không đâm rễ sâu, nên bị chết khô.

7Có hạt rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm nó chết nghẹt.

8Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa trái:

hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi.

9Ai có tai thì hãy nghe”.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin …

 

 Lời Tiền Tụng Chúa Nhật Thường Niên

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lên đầu trang