11/08 - Thánh Clara, trinh nữ, Lễ nhớ

8/10/2020 5:38:39 PM
28 Chúa Giêsu nói với các ông: “Quả thật, Thầy nói với các con: các con là những người đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, hoặc anh chị em, cha mẹ, vợ con, hoặc ruộng nương vì danh Thầy, sẽ được gấp trăm và được hưởng sự sống đời đời.

Mt19_27-29.jpg

Lời nguyện nhập lễ

 

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Cơ-la-ra và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Ðức Kitô để được vào Nước Trời chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin ...

 

Bài đọc I Pl 3, 8-14

 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philipphê

 

Anh em thân mến,

 

8 Tôi coi mọi sự như thua thiệt trước mối lợi tuyệt vời

là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.

Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt mọi sự,

và coi tất cả như rác rưởi, để được mối lợi là Đức Kitô,

9 và được ở trong Người,

không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật,

nhưng do sự công chính nhờ đức tin vào Chúa Kitô,

đó là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa vào đức tin;

10  để nhận biết Người và quyền năng phục sinh của Người,

để thông phần vào sự đau khổ của Người,

được giống cái chết của Người,

11  sao cho đạt đến sự phục sinh từ trong kẻ chết.

12  Không phải là tôi đã có được điều đó hoặc đã hoàn hảo rồi,

nhưng tôi đang theo đuổi để chiếm lấy,

cũng như chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm lấy.

13  Anh em thân mến,

chính tôi chưa nghĩ mình đã chiếm được rồi;

nhưng tôi chú ý một điều

là quên hẳn đàng sau mà hướng về phía trước,

14  tôi cứ nhắm đích theo đuổi

để đoạt được phần thưởng từ trên cao

mà Thiên Chúa kêu gọi đến lãnh nhận trong Đức Kitô Giêsu.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Thánh vịnh đáp ca Tv 15, 1-2a+5. 7-8. 11 (Đ. 5a)

 

Đ.  Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

 

1  Lạy Thiên Chúa, xin bảo toàn con,

vì con trông cậy vào Ngài.

2aCon thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa,

5  là gia nghiệp, là phần chén của con,

vận mạng con, chính Ngài nắm giữ. Đ.

 

7  Con chúc tụng Chúa, Ngài đã dạy bảo con,

ngay cả lúc đêm khuya, lòng dạ con luôn nhắc nhủ.

8  Con luôn có Chúa trước mặt,

được Ngài ở bên hữu, con chẳng nao núng gì.  Đ.

 

11Chúa cho con biết nẻo đường sự sống,

niềm vui thỏa ở trước tôn nhan

nguồn hoan hỉ muôn đời bên hữu Chúa.  Đ.

 

Alleluia  Mt 5, 3

 

Alleluia, alleluia. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Alleluia.

 

Tin Mừng  Mt 19, 27-29

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

 

27  Bấy giờ ông Phêrô thưa với Người:

“Này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy,

vậy chúng con sẽ được gì?”

28  Chúa Giêsu nói với các ông: “Quả thật, Thầy nói với các con:

các con là những người đã theo Thầy,

thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển,

các con cũng sẽ ngồi trên mười hai tòa

mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

29  Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, hoặc anh chị em, cha mẹ, vợ con,

hoặc ruộng nương vì danh Thầy,

sẽ được gấp trăm và được hưởng sự sống đời đời.

 

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi thánh trinh nữ Cơ-la-ra xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin ...

 

Lời Tiền Tụng các Thánh Trinh Nữ

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các Thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Ki-tô vì Nước Trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy, và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau.

 

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! ...

 

Lời nguyện hiệp lễ

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban lương thực bởi trời để chúng con được thêm sức mạnh. Xin cũng giúp chúng con, biết noi gương sáng của thánh trinh nữ Cơ-la-ra là chỉ sống cho Chúa khi mang trong thân mình cuộc thương khó của Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lên đầu trang